O kommer hid fra alle land

O kommer hid fra alle land

Author: M. B. Landstad
Published in 5 hymnals

Representative Text

1 O, kommer hid fra alle Land,
Det Syn at hjertefeste!
En fattig, syg og saaret Mand
Idag skal Himlen gjeste.
Du længes saart, du arme Sjæl,
I al din Nød hvor er du sæl,
Din Del er dog den bedste!

2 O Menneske! hvad gavned vel,
Du vandt al Verden vide,
Naar du tog skade paa din Sjæl,
Og maatte evig lide?
Din Pine ingen lindre kan,
Du brænde maa i Helveds Brand,
Af Tørst din Tunge svide!

3 Thi se! der er et Dyb saa stort
Og svælgende befestet,
At ingen, som er kastet bort,
Guds rige haver gjestet.
O kjære Sjæl, det kvælder fort,
Med Skyld og Gjæld gak ikke bort!
Da kræves alt, som rested.

4 Den Mand, som leved her saa tryg
I Synd og Verdens Glæde,
Og kasted Guds Ord bag sin Ryg,
Gav Armod ei at æde,
Han døde og blev graven ned,
Men vaagned op i Pinens Sted,
Hvor Dømte haabløst græde.

5 Men Lazarus, Gud kjender ham
Sin Ven i Armods Vaande!
Slig Fattigdom og Verdens Skam
Vi Gud selv gaa til Haande;
Guds Engle stode Flok i Flok
Paa Vente om hans Sengestok,
Der han opgav sin Aande.

6 De bar hans Sjæl med Glædesang
Og gave Gud i Hænde;
Den Port var snæver, Veien trang,
Han havde faaet kjende.
I Abrahams udvalgte skjød
Der Fik han hvile i sin Død,
Gud unde os slig Ende!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #454

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Kirkesalmebog #d501

TextPage Scan

Kirkesalmebog #454

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #454

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #454

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d368

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.