Om någon mig åtspörja vill

Om någon mig åtspörja vill

Tune: SALIGHETSGRUND
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Om någon mig åtspörja vill
Min grund til salighet,
Om icke mer behöfs därtill,
Som man bör hafva med
Förutom Jesu blod och sår,
Som man så ofta höra får,
Jag svarar då: Min grund år god,
Den heter Jesu blod.

2 Det är den fasta klippegrund,
Som evigt skall bestå.
Ja, och uti min sista stund
Jag hvilar tryggt därpå.
Och når jag hän från världen går,
Så sjunger jag om Jesu sår,
Och lammets blod är nyckelen
Till själfva himmelen.

Source: Lutherförbundets Sångbok #S49

Text Information

First Line: Om någon mig åtspörja vill
Meter: 8.6.8.6.8.8.8.6
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S49

Suggestions or corrections? Contact us