Rettens Spir det er alt brækket

Rettens Spir det er alt brækket

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Rettens Spir det er alt brækket,
Kjærlighed er bleven kold,
Al Retfærdighed er svækket,
Uskyld lider Overvold,
Løgn er ført i Sandheds Dragt,
Sandhed er i Støvet lagt,
Uret klæder Dommens Sæde,
Stenen maa derover græde.

2 Aldrig under Himlens Bue
Og det hvælvte Stjerne-Tag
Var der slig en Dom at skue
Udi slig en retvis Sag;
Uden Skyld og alt Bevis
Gaar det paa hans Livs Forlis,
Folkets arge Raab indrømmes,
Jesus hen til Korset dømmes.

3 Straks Pilatus sine Hænder
Tvætter udi Hykler-Vand,
Og sin Uskyld forevender,
Mener, han er ren og sand;
Nei, den Dom paa Jesu Blod
Toes ei bort i nogen Flod,
Hænderne maa tvættet være,
Smitten skal dog Hjertet bære.

4 Jøderne sig frygte ikke
For den Skyld i Jesu Død,
Deres Sjæl det ei kan stikke,
At hans Hjerteblod det flød,
Derfor raabe de og paa,
At hans Blode-Hevn den maa
Dem og deres Æt vedrøre;
Thi de veed vel, hvad de gjøre.

5 O min Gud, jeg bør ei dølge,
At min Synd foruden Tal,
Og var med, dig hen at følge
Ind i Dommens Hus og Sal.
Mine Synder dommen skrev,
Og dig hen til Døden rev;
Hvor jeg ser din Dom og Vunder,
Ser jeg alt mit Segl derunder.

6 Ikke vil jeg Haanden vaske,
Jeg vil ei undskylde mig,
Men nedsætte mig i Aske,
Græde, bede hjertelig,
At, o Jesus, du ei vil
Mig min Ondskab regne til,
Men vil paa din Dom afskrive
Al min Skyld og naadig blive!

7 Du foruden Skyld og Brøde
Gav dig under Dødens Dom,
Ja frivillig for mig døde,
Derfor er du og saa from,
At jeg for Guds Domstol maa
Al min Tilflugt hos dig faa,
Saa din Dom er mig en Baade,
Og jeg bliver dømt i Naade!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #327

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d561

TextPage Scan

Kirkesalmebog #327

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #327

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #432

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #327

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d406

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.