Ser jeg mig i Verden om

Ser jeg mig i Verden om

Author: M. B. Landstad
Published in 5 hymnals

Representative Text

1 Ser jeg mig i Verden om,
Tænker paa de svundne Dage,
Hvad der gik, og hvad der kom,
Og hvad endnu staar tilbage:
Nei, for al den Ting, jeg vidste,
Kan jeg ei min Jesus miste!

2 Ser jeg Livets mange Brøst,
Jordens Ve og dybe Smerte,
Strid, Forvirring, onde Lyst,
Kjender Dommen i mit Hjerte:
Naar jeg saa i Graad maa briste,
Ak, hvor kan jeg Jesus miste!

3 Strider jeg den gode Strid,
Gaar jeg paa de Stier trange,
Rædsom mørk er mangen Tid,
Sjælen tung og træt og bange;
Onde Magter vil mig friste,
Ak, hvor kan jeg Jesus miste!

4 Svag er ofte Troens Magt,
Kjærlighedens alt for ringe,
Og jeg veed, at Gud har sagt:
Du skal mig dit Hjerte bringe!
Verden vil til sig det vriste,
Ak, hvor kan jeg Jesus miste!

5 Ved en Broders Grav jeg staar,
Maa med Faderløse græde;
Hjertets Angest, Savn og Saar
Læger ingen jordisk Glæde.
Dybe Grav og forte Kiste!
Ak, hvor kan jeg Jesus miste!

6 Stunden kommer – Hjertets Slag
Stanser brat, og Læben blegner.
Hvo paatager sig min Sag,
Naar jeg kold i Døden segner?
Naar min Time slaar, den sidste,
Ak, hvor kan jeg Jesus miste!

7 Aldrig, aldrig jeg min Trøst
Slippe kan i Jordens Dale,
Du, som har min Sjæl forløst,
Og som kan den hebst husvale,
I dit Navn mit Hjerte briste!
Saa skal jeg dig aldrig miste!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #399

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Kirkesalmebog #d581

TextPage Scan

Kirkesalmebog #399

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #399

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #399

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d419

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.