Lamb of God (Siōng-te ê lû-ko)

Hymn on One License

Siōng-te ê lû-ko, chiūsī tûkhì sèkan ê chōe ê (Lamb of God, you take away the sins of the world)

Tune: [Siōng-te ê lû-ko, chiūsī tûkhì sèkan ê chōe ê]
Published in 1 hymnal

Representative Text

TAIWANESE -
Siōng-te ê lûⁿ-ko, chiūsī tûkhì sèkan ê chōe ê,
kiû Lī lîn-bhīn goán.
Siōng-te ê lûⁿ-ko, chiūsī tûkhì sèkan ê chōe ê,
kiû Lī lîn-bhīn goán.
Siōng-te ê lûⁿ-ko, chiūsī tûkhì sèkan ê chōe ê,
kiû Lī lîn-bhīn goán.

---

ENGLISH -
Lamb of God, you take away the sins of the world,
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world,
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world,
have mercy on us.


Source: Sound the Bamboo: CCA Hymnal 2000 #129

Text Information

First Line: Siōng-te ê lû-ko, chiūsī tûkhì sèkan ê chōe ê (Lamb of God, you take away the sins of the world)
Title: Lamb of God (Siōng-te ê lû-ko)
Latin Title: Agnus Dei, qui tollis peccata del mundo
Source: Traditional
Place of Origin: Taiwan
Language: English; Taiwanese
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
Text

Sound the Bamboo #129

Suggestions or corrections? Contact us