Solen sållar sitt guld

Solen sållar sitt guld genom blånande sky

Author: C. B. G.
Tune: [Solen sållar sitt guld genom blånande sky]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Solen sällar sitt guld genom blånande sky,
Och det glomstrar i skog och i lund.
Nu år lifsglädjens tid! Se, hur dimmorna fly!
Men Guds nåd strålar ny.
Nu med Herre förbund
Vill jag knytta för lifvet i morgonens stund.

2 Ty i ungdomens tid, under vårhimlens glans
Vill jag lefva och verka för Gud.
Utaf evighetsgrönt vill jag bindamin krans
Och gå from såsom hans
I rättfårdighetsskrud
Och ha glädje och fröjd i hans heliga bud.

3 Ty att vara Guds barn och ha vittnesbörd fått
Uti ande och sanning därpå,
Det är skönaste lif, det är sällaste lott,
Det är bäst af allt godt,
Någon dödlig kan få,
Det är höjden af lycka, som hjärtat kan nå.

4 I min Frälsares namn vill jag börja mitt lopp,
I hans blod vill mitt hjärta jag två;
Ty är Jesus min vän, då skall härlighetshopp,
Ur min själ spira opp,
Och min vandring skall gå
Till det hem, där de saliga kronorna få.Source: Lutherförbundets Sångbok #S170

Author: C. B. G.

(no biographical information available about C. B. G..) Go to person page >

Text Information

First Line: Solen sållar sitt guld genom blånande sky
Title: Solen sållar sitt guld
Author: C. B. G.
Meter: 12.9.12.6.6.12
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S170

Suggestions or corrections? Contact us