Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Stilla, ljuflig, underbar

Representative Text

1 Stilla, ljuflig, underbar,
Väller fram en källa klar.
Fadershjärtats varma slag
Drifver ådran dag från dag.
Fjärran dold den källan låg,
Men likväl dess friska våg
Till de fallna väg sig bröt,
frid id deras hjärtan göt

2 Tørstande få dricka där,
Lif åt döda hon beskär;
Valka, läkedom och trøst
Ger hon åt ett krossadt bröst:
Törstar du, så kom i dag,
drick i djupa, fulla drag:
Du skall finna redan här,
Huru ljuflig Herren är!

3 Till enhvar, till hög och låg,
Slingrar sig dess klara våg
För att äfven på sin färd
hinna hedningarnas värld.
Så hon lif och salighet
Bjuder åt en mänsklighet,
Som blott hjålplös får förgås,
Om hon af dess våg ej nås.

4 Och enhvar, som druckit har
Af den källan underbar,
Skall i härlighetens land
Bo vid sj¨lfva flodens strand,
Där man inga tårar ser,
Där man ej skall törst mer,
Där man evigt dricka skall
Af den källans rika svall.Source: Lutherförbundets Sångbok #S42

Author: P. L.

(no biographical information available about P. L. .) Go to person page >

Text Information

First Line: Stilla, ljuflig, underbar
Author: P. L.
Meter: 7.7.7.7 D
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S42

Page Scan

Nya Psalmisten #327

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements