Tack, o Gud, att i din kyrka

Representative Text

1 Tack, o Gud, att i din kyrka,
Våra fäders tempelgärd,
Du beskär oss ljus och styrka
Och din trogna herdevård!
Än i helgedomens famn
Samlar Jesu Kristi namn
En gemenskap omkring ordet,
Dopets bad och nattvardsbordet.

2 Trycks til jorden ned vårt sinne
Under mödor och besvär,
Uppåt visar korskrönt tinne
Till ett mål, som evigt är.
Klockans helga maningsljud
Kallar syndare till Gud,
Psalmen, som sig mäktigt svingar,
Skänker åt vår andakt vingar.

3 Herrens kyrka bjuder alla
Oförgänglig sabbatsfrid,
Hur än orons vågor svalla
Genom söndringslysten tid,
Ty i Jesu Kristi tro
Får hvar själ, som trår til ro
Och i tvifvel söker fäste,
Hägn likt svalan i sitt näste.

4 Ej den falska frid, som söfver,
Bor, där Herrens boning är,
Krafter, som vår håg behöfver
Mot det onda, undfås där;
Där vi röna, huru b¨øn
Striden hoppfull gör och skön,
Där vi svärd och pansar finna
För att världen övervinna.

5 Bane, Gud, din kyrka stigen,
Som oss leder, tills i nå
Templet, där evinnerligen
Vi inför ditt anlet stå.
Led oss, lyft oss, herde from,
Upp till denna helgedom,
Där de återlöst lammen
Du kring dig församlar! Amen!Source: Lutherförbundets Sångbok #S72

Text Information

First Line: Tack, o Gud, att i din kyrka
Meter: 8.7.8.7.7.7.8.8
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Tune

WERDE MUNTER

JESU JOY is a form of the tune WERDE MUNTER, MEIN GEMUETE by Johann Schop (b. Hamburg [?], Germany, c. 1595; d. Hamburg, 1667). In 1614 Schop was appointed court musician in the Hofkapelle at Wolfenbüttel. A virtuoso violinist, he also played the lute, cornetto, and trombone. He became a musician f…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S72

Suggestions or corrections? Contact us