Tak ske dig, Gud, for denne dag

Tak ske dig, Gud, for denne dag

Author: B. K. Aegidius
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Tak ske dig Gud for denne Dag!
Nu er til Ende den Umag,
Som jeg udi dens Gjerning har,
Thi du med Bistand hos mig var.

2 Tak ske dig gud for denne Dag!
Se det er al min sorg og Nag,
At jeg har mangen Gang mod dig,
O Herre from, fosyndet mig!

3 Tak ske dig Gud for denne Dag!
Ak, mig din naade ei forsag,
Men vær for jesu Christ Skyld
Mig arme Synder god og mild!

4 Tak ske dig gud for denne Dag!
Jeg dig befaler al min Sag,
Til dig jeg sætter Hvad og Tro,
Saa har mit Hjerte Fred og Ro.

5 Tak ske dig gud for denne Dag!
Selv over mig i Søvne vaag,
Til Liv og Sjæl mig vel bevar,
Din Kjærlighed i mig forklar!

6 Tak ske dig Gud for denne Dag!
Om jeg skal være syg og svag,
Om jeg skal dø i denne Nat,
Af dig jeg bliver ei forladt

7 Tak ske dig Gud for denne Dag!
O lad mig efter dit Behag
Imorgen til din Pris opstaa
Og frem paa dine Veie gaa!

8 Tak ske dig Gud for denne Dag!
Saalunde du det naadig mag.
At jeg tilsidst i Himerig
Maa takke dig evindelig!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #486

Author: B. K. Aegidius

(no biographical information available about B. K. Aegidius.) Go to person page >

Text Information

First Line: Tak ske dig, Gud, for denne dag
Author: B. K. Aegidius
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #486

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d442

Suggestions or corrections? Contact us