Hymnary Friends,

As our fall/winter fund drive winds down, please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. We're behind where we have been in past years with this drive, and we are hoping to catch up a little between now and January 1, 2019!

Please know that we want to keep Hymnary (the most complete database of North American hymnody on the planet) going for many years to come. Your donations help us do that. Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Till Strids!

Till strids, till strids! Låt ropet skalla

Author: C. A. Lönnquist
Tune: [Till strids, till strids! Låt ropet skalla]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Till strids, till strids! Låt ropet skalla
Från östervåg till västervåg,
Att unga skaror sammankalla
Till vapen och till härnadståg.
Till vapen upp mot synd och flärd,
Till vapen upp mot kött och värld!
Till strids, vår fiende skall falla
För eggen af vårt goda svärd.

2 Vårt land, vårt folk, vår kristna lära,
Se där, hvad stort vi kämpa för,
Att dö därför, se där vår ära,
Att lefva därför lycka gör.
Vår sak är Guds och hans är vår,
Hans tron i evighet består.
Ej ondskans makter oss förära,
I Herrens hägn, som allt förmår.

3 För Gud! Må ej vårt hjärta kallna
För den, som oss sin Son har sändt!
Det namn, som frälsa kan de fallna,
Bör genom oss bli vida kändt.
Till strids för evangelium,
Att det må nå till hvarje rum!
Kan Herrens kärlek aldrig svalna,
Må då ej heller din bli ljum.

4 Till strids, till strids! Se ondskan smider
På sina vapen hvarje stund.
Till strids, att hon likväl omsider
Må lida nederlag i grund.
Vår sak är Guds och hans är vår,
Säll den, som på hans sida står!
Säll den, som efter alla strider
Af honom segerkronan får.Source: Lutherförbundets Sångbok #S137

Author: C. A. Lönnquist

(no biographical information available about C. A. Lönnquist.) Go to person page >

Text Information

First Line: Till strids, till strids! Låt ropet skalla
Title: Till Strids!
Author: C. A. Lönnquist
Meter: 9.8.9.8.8.8.9.8.
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S137

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements