Trofaste Herre Jesus Krist

Trofaste Herre Jesus Krist

Author: Christoph Söll; Translator: K. Eriksøn
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Trofaste Herre Jesus Krist,
Du, som min Gud og Frelser est,
Din er jeg, om jeg lever, dør,
Derfor mig, Herre, Bistand gjør!
Liv, Ære, Gods, hvad jeg formar,
Altsammen det i din Haand staar.

2 Og frels mig ud af al min Nød,
Bevar mig fra den evig' Død!
Min Skyld forlad mig naadelig,
Og hav Taalmodighed med mig!
Du bedre og min Nød forstaar,
End jeg at sige selv formaar.

3 Du er den Helt af Davids Æt,
En Frelser er dig Navn med Ret,
Du er mit Hjertes Krone skjøn,
Og skjænker mig en evig Løn,
Forhvervet ved dit Kors og Blod,
Udøst for mig, o Herre god!

4 Hvad dit er, du mig give vil;
Kan større Rigdom være til?
Derfor jeg dig af Hjertens Grund
Nu lover, takker allen Stund,
Og beder, du til evig Tid
Mig naadig være vil og blid!

5 Dit hellig' Ord tag ei fra mig,
Saa vil jeg altid takke dig!
Dermed jeg skilles vil og gaa
Herfra, naar det dig synes saa,
Og synger udi Navnet dit
Og siger nu mit Amen frit.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #562

Author: Christoph Söll

(no biographical information available about Christoph Söll.) Go to person page >

Translator: K. Eriksøn

(no biographical information available about K. Eriksøn.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d629

TextPage Scan

Kirkesalmebog #562

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #562

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #393

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #562

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d449

Suggestions or corrections? Contact us