During our last fund drive a donor said this: "Covid-19 rules prevent us from singing during my husband's burial service, so we will play the tune while we read the printed words or hum along with the music." Needless to say, this testimony struck us and stuck with us. We never know on any given day how Hymnary.org will be a blessing to people, but we know that around the world, the site is making a powerful difference in the lives of many.

Thanks to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful.

To donate online, please use the Calvin University secure giving site. If you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546.

What though my joys and comfort die?
The Lord my savior liveth.
What though the darkness gather round?
Songs in the night he giveth.

(My Life Flows On In Endless Song)

Allt i allom Kristus

Uppstånden är Kristus, gudomliga lif!

Tune: [Uppstånden är Kristus, gudomliga lif]
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Uppstånden är Kristus, gudomliga lif!
För oss du nu dödade döden;
Uppstånden är Kristus, min fröjdesång blif
Mot synden och yttersta nöden!
O Jesus, i hjärtat jag gömmer ditt ord,
Mer högt och mer dyrbart än himmel och jord:
Jag lefver, I skolen ock lefva.

2 Ditt verk är fullbordadt; till Fadern du går
De saligas lofsäng till möte.
Åt oss du bereder i dag somi går
Ett rum i din härlighets sköte.
På jorden i himlen din kärlek, den bön
Blott söker densamma ditt arbetes lön:
Att syndare saliga göra.

3 Osägliga nåd! Så allenast en Gud
Kan älska. Nu lefver mitt hjärta.
Så syndig jag är, står jag prydd som en brud
I Frälsarens lydnad och smärta.
Från djup och till djup i Guds eviga råd
Serafen ej skådar ett under af nåd
Så härligt som människans frålsning.

4 Men du, som väl härtill ditt bifall har gett
Och Jesus bekänner, hvad tar du
Till hjärtat af allt, hvad på korset bar skett?
För lifvet, för hjärtat, hvad har du?
Skall Kristus och blodet och korset ej bli
Dig mera än indast en skön poesi?
O ve, hvad det blodet då ropar!

5 Du kristen vill heta, allt tro och förstå,
Men aldrig i bibelens mening
Helt omvänd och salig för alltid att stå
Med Kristus i verklig förening,
Och utgå ur lägret hans smälek att ta,
Men alltid i ok med de otrogna dra;
Hur blodet då öfver dig ropar!


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #38

Text Information

First Line: Uppstånden är Kristus, gudomliga lif!
Title: Allt i allom Kristus
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #38

Page Scan

Nya Psalmisten #80

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.