Nykterhetssang

Vi lefde lyckligt och friskt

Published in 2 hymnals

Text Information

First Line: Vi lefde lyckligt och friskt
Title: Nykterhetssang

Timeline
Advertisements