Vi med Forundring daglig maa

Vi med Forundring daglig maa

Author: Thomas Kingo
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Vi med Forundring daglig maa
Til Jesu Kjendskab træde,
Og i hans Huses Forgaard staa
Med stor Forundrings Glæde.
Fra Krybben nu til Templet hjem
Paa Moders Hænder bæres frem
Den Guds velsigned' Spæde.

2 Og der modtages han af To,
Som efter ham har stundet,
Der kjendes han af Annas Tro,
Som var i Guds Ord grundet,
Og Simeon, den Olding prud,
Han glæder sig og takker Gud,
Han har sin Frelser fundet.

3 Men Josef og Maria kan
Det Under aldrig glemme,
Som de om Barnets Guddoms Stand
Nu mer og mer fornemme.
Selv Satan ikke denne Rod,
Den Guddoms kraft og Naade-Flod,
Oprykke kan og dæmme.

4 Med Simeon vi ønske vil
Al Naade, Held og Lykke:
Bliv stærk, du lille Kjæmpe, til
Alt Ondt at undertrykke!
Ifør dig Kraft, bliv stor og stærk
I Aanden til dit Frelser-Verk,
Du Sjælens dyre Smykke!

5 Og er du dem til Snublesten,
Som sig paa dig vil støde,
At mange falde sig til Meen
Og for sin Vantro bøde,
Saa reis dem op, som paa dig tro,
Dem, Herre Jesus, vil du jo
Med al din Naade møde!

6 Men, o Maria! skal da vel,
Du bedste Jordens Kvinde,
Et Sverd sig trænge i din Sjæl,
Og dine Taarer rinde?
Det saar saa gaa, som Gud han vil,
Hans Agt er god, vær du kun stil,
Han skal dit Saar forbinde.

7 Gid vi med Bønnen Dag og Nat,
Med Længsels Graad og Klage
Som Anna tage Jesus sat
I all vort Levnets Dage,
At han os saa af al vor Nød
Fra Sorg og Strid og Synd og Død
Vil til sin Glæde tage!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #160

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d649

TextPage Scan

Kirkesalmebog #160

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #160

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #160

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.