Andens fattigdom

Vik ej ur mitt hjärta

Tune: [Vik ej ur mitt hjärta]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Vik ej ur mitt hjärta
Hälsosamma smuarta,
Andens fattigdom!
Säg mig mina brister,
Att jag aldrig mister
Nådens rikedom.

2 Vandringsman på jorden
Fatta gjupt de orden;
Blott som arma, små
Nåden vi erfare
Gud den aunderbare,
har beslutat så.

3 Blir du själfbelåten,
Är du re'n från ståten,,
Som till lifvet bär.
Endast de "elända"
Söka och använda,
Hvad oss gifvet är.

5 Hellre må du ligga
Uti stoft och tigga
Nåd i Jesu blod,
Än att själf rättfärdig,
Helig stark och värdig
Hafva tröst och mod.

6 Milde gud bevara
Mig från denna fara:
Själfrättfärdighet!
Men i Kristus gif mig
Tröst och kraft och bilf mig
Du all salighet!

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #2

Text Information

First Line: Vik ej ur mitt hjärta
Title: Andens fattigdom
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #2

Suggestions or corrections? Contact us