Zion klager med stor smerte

Zion klager med stor smerte

Author: Johann Heermann
Published in 4 hymnals

Full Text

1 Zion klager med for Smerte,
Zion, Guds udvalgte Stad,
Den, som ligger ham paa Hjerte,
Men dog under Verdens Had;
Ak, hvi haver du, min Gud,
Siger hun, forglemt din Brud,
Hvi lar du mig saa fortrykkes,
Og min Fiendes Anslag lykkes?

2 Gud, som mig saa vist forjætter
Vistand i al Sorg og Nød,
Ser, at jeg mig daglig mætter
Med min Graad og Askebrød;
Ak, mon han dog altid saa
Vil mit Suk og Bøn forsmaa?
Vil hans Vrede sig ei vende
Og pa Nøden gjøre Ende?

3 Zion, sødeste Veninde!
Saadant Svar gav Herrens Mund:
Jeg ser vel dit Øie rinde
Af beklemte Hjertegrund,
Men giv dig igjen tilfreds;
Hvor er vel paa Jordens Krebs
Saadan Moder, som kan hade
Barnet sit, og det forlade?

4 Ja, om du end kunde finde
Saadant unaturligt Sind,
Og se Kjærlighed forsvinde,
Hvor den mest er platnet ind,
Jeg dog blive skal mod dig
Trofast og miskundelig;
Før skal Dal og Bjergevige,
End min Kjærlighed skal svige.

5 Lad ei Satan dig bedrage,
Som han agter, tro mig vel,
Lad ham ingen Frygt indjage
I din sorrigfulde Sjæl!
Dit Navn skal antegnet staa
I min Haand, hvor kan jeg da
Glemme dig? din Mur skal bygges
Og i Evighed ei rygges.

6 Du er stedse for mit Øie,
Ja, du ligger i mit Sjød
Som et lidet Barn, jeg nøie
Skuer al din Brøst og Nød,
Dig og mig skal ingen Strid,
Nød og Fare nogen Tid,
Ja ei Satan selv abskille,
Fat det Løfte, og vær stille!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #712

Author: Johann Heermann

Heermann, Johann, son of Johannes Heermann, furrier at Baudten, near Wohlau, Silesia, was born at Baudten, Oct. 11, 1585. He was the fifth but only surviving child of his parents, and during a severe illness in his childhood his mother vowed that if he recovered she would educate him for the ministry, even though she had to beg the necessary money. He passed through the schools at Wohlau; at Fraustadt (where he lived in the house of Valerius Herberger, q. v., who took a great interest in him); the St. Elizabeth gymnasium at Breslau; and the gymnasium at Brieg. At Easter, 1609, he accompanied two young noblemen (sons of Baron Wenzel von Rothkirch), to whom he had been tutor at Brieg, to the University of Strassburg; but an affection of the e… Go to person page >

Text Information

First Line: Zion klager med stor smerte
Author: Johann Heermann

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d682
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #272
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #712Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d482
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements