Tune Results

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 1 - 50 of 180
Tune TitleMeter
BOOK DIVINE»7.7.7.7 D
BEAURAING»7.7.7.7 D
[Blessed Jesus, hear my prayer]»7.7.7.7 D
BIRTHDAY SALUTATION»7.7.7.7 D
TOMPKINS»7.7.7.7 D
CORYDON»7.7.7.7 D
YE ARE THE LIGHT»7.7.7.7 D
AYER»7.7.7.7 D
HUBERT»7.7.7.7 D
CHEDDAR (Beatty)»7.7.7.7 D
HOMER (53532)»7.7.7.7 D
CRISPUS»7.7.7.7 D
[Savior, guide my little feet]»7.7.7.7 D
MARTHA (Hammer)»7.7.7.7 D
ROSSLYN (Simper)»7.7.7.7 D
[In this wicked world am I]»7.7.7.7 D
[Christ, by heavenly hosts adored]»7.7.7.7 D
DALMATIA»7.7.7.7 D
SANTA FE»7.7.7.7 D
LERMAN»7.7.7.7 D
ETON»7.7.7.7 D
VANUATU»7.7.7.7 D
CABALLERO»7.7.7.7 D
SYRIA»7.7.7.7 D
GRAND RAPIDS»7.7.7.7 D
NEWPORT BEACH»7.7.7.7 D
LEACH»7.7.7.7 D
MIRAMAR»7.7.7.7 D
AMITY (12312)»7.7.7.7 D
FRIESEN»7.7.7.7 D
GOUDIMEL (Goudimel #2)»7.7.7.7 D
INVOCATION (33551)»7.7.7.7 D
GUERNSEY»7.7.7.7 D
AMBOY»7.7.7.7 D
NEW ST. ANDREW»7.7.7.7 D
ELTHAM (Shaw)»7.7.7.7 D
[Give me a pure heart]»7.7.7.7 D
ST EDMUND»7.7.7.7 D
STANLEY (Barnby)»7.7.7.7 D
REMSBERG»7.7.7.7 D
ALBERT»7.7.7.7 D
RESURGAM»7.7.7.7 D
DEPTH OF MERCY»7.7.7.7 D
ROLAND (Simper)»7.7.7.7 D
BIRINUS»7.7.7.7 D
IN ME»7.7.7.7 D
GLOUCESTER (Williams)»7.7.7.7 D
HOSEA (Jonkman)»7.7.7.7 D
LOVE FEAST»7.7.7.7 D
RAPTURE»7.7.7.7 D

You are searching for tunes with the refinements:
Meter:7.7.7.7 d

Export as CSVAdvertisements