13. Ndi Jesu Chete (It Is Jesus Alone)

Ndi Jesu, ndi Jesu chete
ndi Jesu, ndi Jesu chete,
ndiye mo diwa wangu
we mwoyo wangu,
ndiye mo diwa wangu
we mwoyo wangu.

Text Information
First Line: Ndi Jesu, ndi Jesu chete (It's Jesus, it is Jesus alone)
Title: Ndi Jesu Chete (It Is Jesus Alone)
Shona Title: Ndi Jesu Chete
Adapter (of English): C. Michael Hawn (1998)
Publication Date: 1999
Source: Traditional Zimbabwe (Shona)
Place of Origin: Zimbabwe
Language: English; Shona
Copyright: English adaptation © 1999 Choristers Guild
Tune Information
Name: [It's Jesus, it is Jesus alone]
Transcriber: C. Michael Hawn
Key: F Major
Source: Traditional Zimbabwe (Shona)
Copyright: Transcription © 1999 Choristers GuildSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements