Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

252. Kom, Brødre! lad us haste

1 Kom Brødre! lad os haste,
Vor Aften kommer nær,
Vi Verden fra os kaste,
Og alt, som hefter her;
Kom, lad os fatte Mod
I Aandens Kraft at vandre
Til Himlen med hverandre,
Saa blir' vor Ende god!

2 Det skal os ei fortryde,
Den trange Vei at gaa,
Gud vil sig selv tilbyde,
Og trofast med os staa;
Hann giver Liv og Lyst,
Han lokker, vederkvæger,
Han styrker, føder, læger
Vor Sjal med Ordets Trøst.

3 Kom, lad os kjærlig vandre
Og lægge Haand i Haand,
Og holde af hverandre
I dette Trængsels Land!
Som Børn vi være maa,
Paa Veien ikke stride,
Guds Engle ved vor Side
Som vore Brødre gaa.

4 De Sterkere de Svage
Skal hjælpe frem, vi saa
Hverandre bære, drage
I kjærligt Samlag maa.
Fremad da fort, enhver
Sig selv for intet agte,
Men kun derefter tragte,
At Gud ham alting er!

5 Nu frisk dertil, I Fromme!
Vor Vei den knapper af,
Den Dag saa snart kan komme,
Man bær os til vor Grav;
Endnu lidt mere tro,
Endnu lidt mere vakker,
Det ud ad Aften lakker,
Saa faar, saa faar vi Ro!

6 Det kan ei længe vare,
Hold kun et Lidet ud,
Saa skal vi hjemad fare
Til Himlen, til vor Gud.
Vær glad og vel bered!
Naar vi med alle Fromme
Hjem til vor Fader komme,
Tænk, hvilken Salighed!

7 O Ven, o du Udkaarne,
Vor Sjæles Himmerig,
Du evige Enbaarne!
Vi længes efter dig,
Vi rose os i dig,
Vor Lyst, vor sol, vor Ære,
Vi ønske kun at være
Hos dig evindelig!

Text Information
First Line: Kom, Brødre! lad us haste
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Søndag Septuagesima: Til Aftensang; Septuagesima: For Evening; Kirken (11 more...)
Notes: Som: Jeg vil din Pris udsjunge
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements