407. Med Bøn jeg Støv og Muld

1 Med Bøn jeg Støv og Muld
For Gud fremtræder,
Jeg beder ei om Guld
Og Verdens Glæder,
Men jeg har større Ting min Gud, at sige,
Ei mindre end som saa:
Jeg beder om at faa
Alt Himmerige!

2 Jeg kommer her til dig,
Min kjære Fader,
Thi Jesus sender mig,
Og hilse lader,
At du for hans Skyld mig vil naadig høre,
Jeg kommer i hans Navn,
Det vil udi din Favn
Som Barn mig føre.

3 Jeg kysser paa din Haand,
Om Naade beder,
At du ved Sandheds Aand
Ret Vei mig leder!
Mit Hjertes Mulm og Mørke meer opkalrer,
Og sender Lyset ind,
Som alle mine Trin
Fra Fald bevarer!

4 Mit Hjerte vides ud
Af Tak og Bønner,
Du selv, o kjære Gud,
Dem ser og skjønner;
Jeg lægger mig ind til dit Hjerte milde,
Der er jeg glad og stil,
Gjør med mig hvad dit vil,
Al Naadens Kilde!

5 Naar du et Reisebud
Til mig vil sende,
Naar Lyset slukkes ud,
Mit Liv har Ende,
Da lad din Aand den søde Trøst mig give,
At jeg i Himmerig,
Som Jesus kjøbte mig,
Skal evig blive!

6 Da kan med Ro og Fred
Jeg gaa til Hvile,
I Dødens kolde Sved
Forklæret smile,
Da kan med Fryd jeg mine Hænder folde,
Og gaa med vunden Sag
En evig Sabbatsdag
At helligholde!

Text Information
First Line: Med Bøn jeg Støv og Muld
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Femte Søndag efter Paaske: Til Høimesse; Fifth Sunday after Easter: High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse (5 more...)
Notes: Author/Translator from index: Udgiveren, efter en Sang i navløs Samling anndelige Sange, K. havn 1739
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us