Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

67. O Jesu, paa din Alterfod

1 O Jesu, paa din Alterfod
Med Hjertens Tro, med Bøn og Bod
Jeg knæler ned for dig, Guds Lam,
Som bar al Verdens Synd og Skam!

2 Mit Hjerte jeg til dig frembær,
Saa saaret det af Synden er,
O herre Jesu Krist, dit Blod
For mine Saar er Salve god!

3 Jeg er idag min Jesu Gjæst,
O Sjæl, betænk den høie Fest!
Han byder dig tilbords med sig,
Og med sig selv bespiser dig.

4 Her rækker han mig under Brød
Sit Legem, som leed Korsets Død,
Og under Vin sit sande Blod,
Den dyre Naades Purpurflod.

5 Æd, drik, og vær af Hjertet glad
Ved denne meer end Englemad,
Og for den Skaal siig Jesum Tak,
Som aldrig nogen Engel drak!

6 Jeg tror og veed, hvad her jeg faar,
Endog min Sans det overgaar,
Jeg faar min Jesum sandt og ret,
Og af ham selv jeg bliver mæt.

7 Ser, I Guds Engle, ser herned,
Og ærer denne Lønlighed,
At Jesus hos Guds høire Haand
Er her i Testamentets Baand!

8 Der er han udi Glæden sød,
Her er han i velsignet Brød;
Der er han i sin Æres Kraft,
Her i Vindruens signed' Saft.

9 Hvordan det sker, det veed jeg ei,
Han har ei villet vist den Vei,
Min Sans saa høit sig ei bør sno,
Det er mig nok hans Ord at tro.

10 Saa glæd dig da, min Sjæl og Aand,
At dog Guds Tjeners ringe Haand
Maa række dig det salig' Pant,
Hvori sig gud til dig forbandt!

11 Det Bord, det er min Sjæles Kraft,
Der faar jeg Livets Himmelsaft,
Det er min Hjerte-Styrkes Rod,
Det er min Trøst, min Tro, mit Mod.

12 Det Bord er redt ved Sandheds Mund,
Til Salighedens faste Grund,
Det er mit Haab, som kvæger mig,
Mit Liv, min Lyst evindelig.

13 O Jesu lad mig aldrig gaa
Fra dette Bord, hvor du er paa,
Jeg kaster jo al Verden hen,
Og længes altid did igjen!

14 Indtil du mig i Himmerig
Henflytte vil derop til dig,
Hvor mig skal evig Ære ske,
Og jeg har nok i dig at se.

Text Information
First Line: O Jesu, paa din Alterfod
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Nadverden; By Eucharist
Notes: Som: Jesu, din Ihukommelse
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements