74. Nu er jeg glad og gaar med Sang

1 Nu er jeg glad og gaar med Sang,
For jeg har Jesum fundet,
Til ham jeg bar en Hjertens Trang,
Og han har sig miskundet.
Jeg hviler der, hvorfra mig ei Synd,
Død og Djævel skræmmer,
Min Frelsermand han siger nei,
Og i sin Favn mig gjemmer.

2 Han raaber til mig: Jeg er din,
Og du er min; frygt ikke!
Ei ondt skal komme til dig ind,
Ei Ormens Braad dig stikke;
Jeg fylder dig med Fryd og Fred,
Og kroner dig med Ære,
Jeg gi'r dig min Retfærdighed,
Dte skal din Hæder være!

3 Hvo vove tør mig nu paany
Fra Jesu Favn at støde?
Min Avindsmand med Stræk maa sly
For Kristi Blod det røde;
Det sæder mig i Sikkerhed,
Samvittigheden tier,
Saa gaar jeg nu min Vei med Fred,
Og paa Guds Time bier.

4 Hav Tak, o Jesu, du Guds Søn,
Du Fredens Atterbringer!
Du er vor Trøst og store Løn,
Og Satans Undertvinger.
O Gud ske Lov, mit Hjerte nu
Er et Guds Temple vorden;
Vær Krist, derinde Lyset du,
Og al min Lyst paa Jorden!

Text Information
First Line: Nu er jeg glad og gaar med Sang
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Nadverden; By Eucharist
Notes: Som: Frisk op, min Sjæl
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us