S116. Du Himlens Herre

1 Du himlens Herre, inför dig
Din unga skara samlar sig
O att den komme ljus och ren,
Som daggan uti solens sken!

2 O gif oss lust till helig bön
Och till en vandel, ljus och skön,
Gör du oss trogna i vårt kall
Och rädda oss från synd och fall.

3 Gör själen ren i lammets blod,
Gif andekraft och heligt mod;
Fyll oss alltmera med dig själf,
Till dess vi stå vid lifvets älf.

4 Där skall, o Herre, inför dig
Din unga skara samla sig,
Mer rik på glans, mer skön och ren
¨ån daggen uti solens sken.

Text Information
First Line: Du himlens Herre, inför dig
Title: Du Himlens Herre
Meter: L. M.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Bön; Prayer
Tune Information
Name: [Du himlens Herre, inför dig]
Key: A Major
Source: Svensk FolkmelodiSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.