S144. Det är ett fast ord

1 Det är ett fast ord, i alla tider
Väl värdt, attman det anammade,
Att Jesus Kristus kom hit i världen,
Han kom att frälsa just syndare.
Att Jesus Kristus kom hit i världen,
Han kom att frälsa just syndare.

2 Bland syndarena är jag den störste,
Dock sjunger jag uppå barnavis:
Barm härtighet är mig vederfaren
Igenom Jesus, Gud vare pris.
Barm härtighet är mig vederfaren
Igenom Jesus, Gud vare pris.

3 Vår Herre Jesus är själf oss nära,
Han verkar, hvem kan förhindra det?
Den eld på jorden han kom att tända
Skall härligt brinna, i evighet.
Den eld på jorden han kom att tända
Skall härligt brinna, i evighet.

4 Nu se de blinda, nu gå de halta,
Spetälske blifva sin sjukdom kvitt,
De döfva höra, upp stå de döda,
Guds nådelöften förkunnas fritt.
De döfva höra, upp stå de döda,
Guds nådelöften förkunnas fritt.

5 O Herre Jesus, kom med din ande,
Blås lif i benen, som ligga här
På marken spridda och äro torra,
Kom gif dem lifvet, o Jesus kär.
På marken spridda och äro torra,
Kom gif dem lifvet, o Jesus kär.

6 Låt himlen rämna och kom hit neder
Med regn på jorden, så torr och hård.
Låt ödemarken smart härligt blomstra
Och gör af öknen en örtagård.
Låt ödemarken smart härligt blomstra
Och gör af öknen en örtagård.

7 Lägg stora skaror till dina fötter
Och lär dem känna Gud Jehova.
Ja amen, amen, ditt namn ske ära,
Dig tillhör riket. Halleluja.
Ja amen, amen, ditt namn ske ära,
Dig tillhör riket. Halleluja.

Text Information
First Line: Det är ett fast ord, i alla tider
Title: Det är ett fast ord
Author: Joel Blomqvist
Meter: 10 9, 10 9.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Sinnesändring och Tro; Conversion and Faith
Tune Information
Name: [Det är ett fast ord, i alla tider]
Composer: J. Blomqvist
Meter: 10 9, 10 9.
Key: A MajorMedia
More media are available on the tune authority page.

Products
O BREATH OF LIFE (Hymnal for Worship & Celebration 291)
PowerPoint Presentation for Projection
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.