S160. Gif mig den frid, som du, o Jesus, gifver

1 Gif mig den frid, som du, o Jesus, gifver,
Den frid, som ljufligt stillar allt slags strid,
Och gör, att öknen själf en lustgård blifver
Och främlingstiden blott "en liten tid!"

2 En liten tid att kämpa vid din sida,
Hvarunder huldt du hviskar: "Du är min."
En liten tid att så din säd och bida
Den dag, då kärfvarne få samlas in.

3 En liten tid af törst och rop och längtan
Med några droppar blott från lifvets älf,
Och sen ett evigt nog för all min trängtan,
En evig fullhet invid källan själf!

4 En liten tid att hälla lampan färdig,
En liten tid att vänta dig ännu,
Och sen ett evigt juble: "Du är värdig
Att hafva lof och pris och tack, blott du!"

Text Information
First Line: Gif mig den frid, som du, o Jesus, gifver
Title: Gif mig den frid, som du, o Jesus, gifver
Author: Mrs. Jane Crewdson
Meter: 11 10, 11 10.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Bön; Prayer
Copyright: Used by permission of The Biglow & Main Co.
Notes: Now Public Domain
Tune Information
Name: [Gif mig den frid, som du, o Jesus, gifver]
Composer: Ira D. Sankey
Key: A♭ Major
Copyright: Used by permission of The Biglow & Main Co.
Notes: Now Public DomainMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.