Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Text:Jesus! naar jeg Synet ned
Author (attributed to):J. K. Arnschwanger
Translator:Brorson

181. Jesus! naar jeg Synet ned

1 Jesus! naar jeg Synet ned
I de dybe Grunde sænker,
Paa din store Kjærlighed
Til mig, arme Synder, tænker,
O, da bliver jeg saa glad,
Som jeg snart i Himlen sad.

2 Lammet være Pris og Magt,
Som sig lod for Synden slagte,
At oprette Naadens Pagt,
Som en evig Frelse bragte!
Den jeg udi Daaben faar,
Og med Jesu Barnekaar.

3 Helvede, i Lænker lagt,
Kan sig over mig ei glæde,
Og den onde Verdens Magt
Vil jeg under Fødder træde,
Ja ved Jesu Kraft det sker,
At jeg kun al Døden leer.

4 Tordner det paa Sinai
Over alle Syndeslaver,
Jeg i Jesu Krist er fri;
Alt det, som han vundet haver,
Det er mig af Gud tilkjendt,
Som jeg selv det havde tjent.

5 Han, som Naade til mig vandt,
Lystes i min Sjæl at blive,
Og til sikkert Feste-Pant
Mig sin Heligaand vil give;
Gud has mig i Hjertet bor,
Gjør det til sit Temple-Kor.

6 Driv da fra mig alt det Skum,
Som mit Hjerte vil besvære,
Lad dit Evangelium,
Daab og Nadver mig livnære,
At jeg derved Styrke faar,
Fast hos Gud i Naaden staar!

Text Information
First Line: Jesus! naar jeg Synet ned
Author (attributed to): J. K. Arnschwanger
Translator: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Nyaarsdag: Til Aftensang; New Years Day: For Evening; Retfærdiggjørelse og Syndsforladelse (13 more...)
Notes: Som: Jesu er mit Haab og Trøst (Nr. 565)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements