252. Kom, Brødre! lad us haste

1 Kom Brødre! lad os haste,
Vor Aften kommer nær,
Vi Verden fra os kaste,
Og alt, som hefter her;
Kom, lad os fatte Mod
I Aandens Kraft at vandre
Til Himlen med hverandre,
Saa blir' vor Ende god!

2 Det skal os ei fortryde,
Den trange Vei at gaa,
Gud vil sig selv tilbyde,
Og trofast med os staa;
Hann giver Liv og Lyst,
Han lokker, vederkvæger,
Han styrker, føder, læger
Vor Sjal med Ordets Trøst.

3 Kom, lad os kjærlig vandre
Og lægge Haand i Haand,
Og holde af hverandre
I dette Trængsels Land!
Som Børn vi være maa,
Paa Veien ikke stride,
Guds Engle ved vor Side
Som vore Brødre gaa.

4 De Sterkere de Svage
Skal hjælpe frem, vi saa
Hverandre bære, drage
I kjærligt Samlag maa.
Fremad da fort, enhver
Sig selv for intet agte,
Men kun derefter tragte,
At Gud ham alting er!

5 Nu frisk dertil, I Fromme!
Vor Vei den knapper af,
Den Dag saa snart kan komme,
Man bær os til vor Grav;
Endnu lidt mere tro,
Endnu lidt mere vakker,
Det ud ad Aften lakker,
Saa faar, saa faar vi Ro!

6 Det kan ei længe vare,
Hold kun et Lidet ud,
Saa skal vi hjemad fare
Til Himlen, til vor Gud.
Vær glad og vel bered!
Naar vi med alle Fromme
Hjem til vor Fader komme,
Tænk, hvilken Salighed!

7 O Ven, o du Udkaarne,
Vor Sjæles Himmerig,
Du evige Enbaarne!
Vi længes efter dig,
Vi rose os i dig,
Vor Lyst, vor sol, vor Ære,
Vi ønske kun at være
Hos dig evindelig!

Text Information
First Line: Kom, Brødre! lad us haste
Author: G. Tersteegen
Translator: E. O. Schwartzkopf
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Søndag Septuagesima: Til Aftensang; Septuagesima: For Evening; Kirken (17 more...)
Notes: Som: Jeg vil din Pris udsjunge (Nr. 606)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us