Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

431. O Helligaand du Skat saa skjøn

1 O Helligaand, du Skat saa skjøn,
Som gjør os evig rige,
Du, som med Fader og med Søn
I Guddomsmagt er lige,
Og gaar saa fra dem begge ud,
Fra Evighed en mægtig Gud,
Som alle Kristne prise!

2 Med Bøn vi falde dig til Fod:
O lær du os alene
Af ganske Hjerte, Hu og Mod
Vor Frelsermand at tjene,
Og hannem udi al vor Nød
For Herre over Liv og Død
At kjende og at prise!

3 Gjør al vor Levnets Vandring ny,
Og vore Veie rene;
Hjælp os Forargelser at sky,
Og tjene Herren ene,
At vi kan Jesu Kristi Tro
For Verdens Børn, som hos os bo,
Med kristen Idræt vise!

4 Din Naade-Dugg lad til enhver
Guds Kirkes Lem nedflyde,
Lad hver en Sjæl, som saaret er,
Din søde Salve nyde!
Giv Kraft i Korsets haarde Tid,
Lad Kjærlighed i al vor Id
Imod vor Næste vises!

5 Giv Styrke og et freidigt Mod
At træde mod vor Fiende,
At vi mod Verden, Kjød og Blod
Og Satan Seier vinde!
Naar Døden løsner Livets Baand,
Lad Sjælen gjemmes i din Haand,
Og Kroppen rolig hvile!

Text Information
First Line: O Helligaand du Skat saa skjøn
Translator: S. Jonassøn
Author: B. Ringwald
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Første Pinstedag: Til Ottesang og Høimesse; First Pentecost: High Mass; Kirken (15 more...)
Tune Information
Name: [O Helligaand du Skat saa skjøn]
Key: C Major
Source: Teutsch Kirchenampt 1525Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements