467. I arme Synd're kommer hid

1 I arme Synd're kommer hid,
Ak, kommer snart i Naadens Tid,
I ere i stor Vaade!
Se, Jesu Hjerte aabner sig
For alle dem, som inderlig
Paakalde ham om Naade.

2 Se, Syndere modtager han,
Kom! Jesus frelse vil og kan,
Du skal ei gaa til Grunde;
Kom med din Hjerte-Graad og Bod,
I Troen hannem fald til Fod,
Han vil sig vist miskunde!

3 Sit Faar forlader Hyrden ei,
Naar det gaar paa den vrange Vei,
Med Hjertens Flid han leder;
De andre Faar han lader staa,
Ja fra sig ud i Ørken gaa,
At han det ene redder.

4 Saa søger Krist, vor Herre kjær,
Det Faar som tabt og borte er,
Indtil at han det finder;
Lad finde dig, du arme Faar,
Fly til hans Favn, som aaben staar,
Før Naade-Dagen svinder!

5 Gid jeg maa være al min Tid
Dit Faar og du min Hyrde blid
I Liv og Dødsens Fare!
Vend mig fra Syndens Skum og Skarn,
Og lad mig, som et sandt Guds Barn
Paa dit Bud tage vare!

6 Fra denne Stund jeg siger af
Al Syndens Lyst indtil min Grav,
Nu vil jeg din forblive,
I Hellgihed med største Flid
At tjene dig i Naadens Tid,
Den du mig vilde give!

Text Information
First Line: I arme Synd're kommer hid
Translator: B. K. Aegidius
Author: L. Laurenti
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Tredie Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Guds Kald (7 more...)
Notes: Som: Kom hid til mig enhver især (Nr. 576)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us