We ask for donations here just twice a year, and this is one of those times. So, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Last month, our Hymnary website had almost 1 million visitors from around the world: people like you who love hymns. To serve our users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

467. I arme Synd're kommer hid

1 I arme Synd're kommer hid,
Ak, kommer snart i Naadens Tid,
I ere i stor Vaade!
Se, Jesu Hjerte aabner sig
For alle dem, som inderlig
Paakalde ham om Naade.

2 Se, Syndere modtager han,
Kom! Jesus frelse vil og kan,
Du skal ei gaa til Grunde;
Kom med din Hjerte-Graad og Bod,
I Troen hannem fald til Fod,
Han vil sig vist miskunde!

3 Sit Faar forlader Hyrden ei,
Naar det gaar paa den vrange Vei,
Med Hjertens Flid han leder;
De andre Faar han lader staa,
Ja fra sig ud i Ørken gaa,
At han det ene redder.

4 Saa søger Krist, vor Herre kjær,
Det Faar som tabt og borte er,
Indtil at han det finder;
Lad finde dig, du arme Faar,
Fly til hans Favn, som aaben staar,
Før Naade-Dagen svinder!

5 Gid jeg maa være al min Tid
Dit Faar og du min Hyrde blid
I Liv og Dødsens Fare!
Vend mig fra Syndens Skum og Skarn,
Og lad mig, som et sandt Guds Barn
Paa dit Bud tage vare!

6 Fra denne Stund jeg siger af
Al Syndens Lyst indtil min Grav,
Nu vil jeg din forblive,
I Hellgihed med største Flid
At tjene dig i Naadens Tid,
Den du mig vilde give!

Text Information
First Line: I arme Synd're kommer hid
Translator: B. K. Aegidius
Author: L. Laurenti
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Tredie Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Third Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Guds Kald (7 more...)
Notes: Som: Kom hid til mig enhver især (Nr. 576)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.