27. Du Livsens Brød, Immanuel!

1 Du Livsens Brød, Immanuel!
Maa dig en Synder have,
Som kommer med en hungrig Sjæl,
Begjærende din Gave,
Saa beder jeg ydmygelig,
Du vilde selv berede mig
At jeg maa værdig blive.

2 Paa grønne Enge lede du
I Dag min Sjæl udlede,
Og ved din Naade Sind og Hu
For adspredt Tanke fred;
Jeg er kun syndig, nat og træt,
Thi vederkvæg mig med en Ret
Udaf din Naades Fylde!

3 Du himmelsendte Livsens Brød!
Tilsted, at jeg maa skrige
Til dig i Hungers haarde Nød,
Jeg finder ei din Lige;
Med Troens Kjortel skjul du mig,
At jeg maa sidde værdelig
Tilbords blandt dine Venner!

4 Fordriv al Had og Bitterhed,
O Jesu! af mit Hjerte,
Al Ondskab lad mig være led,
Og mig i Sindet smerte;
Du Paaskelam! som med dit Blod
Min Sjæls Fordærvere modstod
Lad mig dig ret annamme!

5 Vel er jeg ei din Naade værd,
Men snarer' Vredens Domme,
Som for mit Levnets onde Færd
Paa mig vel kundekomme;
Dog da jeg synden nu vil fly,
Saa haaber jeg, at Læ og Ly
Skal hos min Jesum findes.

6 Jeg ussel, syg og saaret er,
Din Haand lad mig helbrede,
Oplys de Øine, som ei ser!
Min stumme Mund berede!
Jeg er fordømt, forbarme dig!
Jeg er fortabt, opled du mig,
Hjælp mig af al min Vaade!

7 Min Brudgom skjøn! kom ind til mig,
Og bo udi mit Hjerte,
Lad mig i Troen skue dig,
Det lindre kan min Smerte;
Ak! lad din søde Kjærlighed
Saa føles, at jeg ikke ved
Af anden Sag at sige.

8 Du Livsens Brød, o Jesu Christ,
Kom, giv mig dig at smage,
Kom blodig' Kilde! som forvist
Al Afmagt kan borttage,
Jeg er i dig og du i mig,
Immanuel! evindelig
Skal vi tilsammen blive.

Text Information
First Line: Du Livsens Brød, Immanuel!
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Nadverpsalmer; Communion Hymns
Notes: Mel. Af Dydsens Nød; Author/Translator from index: Joh. Rist
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us