423. Sove I? Hvor kan I sove

1 Sove I? Hvor kan I sove,
O I Sjælevægtere?
Hvor er eders Tro og Love?
Sove I dog aller tre?
Er det Tid at sove nu,
Da Guds Søn i Sjæl og Hu
Hart beængstet er og bange
Som en ussel Dødsens Fange?

2 Kan I ei en Time vaage?
Siger Jesus, er det ret,
At den Trygheds Søvne-Taage
Blinder Sjæl og Øiet stet?
Lukke I da Hjertet til,
Og med Søvnet slukke vil
Al den Angest, Nød og Møie,
Som jeg maa ufkyldig døie?

3 Ene maa jeg Byrden bære,
Ene gaar jeg og forladt,
Ene maa jeg Hjertet tære
Udi denne grumme Nat!
Se, min Fader kan i Verden vide
Al den Angest, jeg ma lide!

4 Peter, løfterige Peter,
Hvor er nu dit Ord og Haand?
Sover du, imens jeg sveder,
Ængstet udi Sjæl og Aand?
Satan vilde sigtet dig,
Da jeg bad saa inderlig;
Der du var i Havets Fare,
Holdt jeg Pagt, dit Liv at vare.

5 Vidste I den store Fare,
Vidste I den store Nød,
Saa I kun Ulykkens Snare,
Som er lagt til eders Død,
O, hvor fik I op at se,
Vaage, raabe alle tre,
Bede, at I ikke alle
Udi Fristelse henfalde!

6 O, min Jesu, o jeg klager
Og bejamrer hjertelig,
At mig Sikkerhed indtager
Og saa tidt forblinder mig,
At, om jeg end en Gang faar
Tanker om dit Blod og Saar,
Saa kan dog den Helved-Drage
Mig med syndig Lyst indtage.

7 Trende Gange du kun minder,
At Disciplerne skal se,
Jeg titusind Gange finder
Din Advarsel mer end de,
Ligger dog saa lad og blind,
Sover hart i Lyster ind,
Vil ei vaage, se og høre,
Naar den Anand vil Hjertet røre.

7 Væk mig dog, og lad mig ikke
Slet i Døden sove hen.
Løs du op min Trygheds Strikke,
Søde Jesu, Sjæleven!
Lad mit Øie stedse se
Paa din Pine, Nød og Ve,
Lad mig midt i Dødens Taage
Paa dig tænke, tro og vaage!

Text Information
First Line: Sove I? Hvor kan I sove
Publication Date: 1890
Topic: Passionspsalmer; Passion Hymns
Language: Norwegian
Notes: Mel. Jesu, dine dybe Vunder; Author/Translator from index: Kingo
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements