62. Mit Haab og Trøst og al Tillid

1 Mit Haab og Trøst og al Tillid
Til Gud staar med stor Trygge,
Herren er trofast, mild og blid,
Paa hans Ord vil jeg bygge,
At han sin Søn Af høieste Thron'
For mig lod Korset bære,
Der ved sin Død
Af al Slags Nød
Mig før' til evig Ære

2 Til dig, Herre Christ, raaber jeg med Hast
I disse sidste Tide,
At du af Naade vilde fast
Selv for din Kirke stride.
Den trænges hart af Djævelens Art,
Den monne saa saare for trykkes,
O Herre, mit Skjold,
Dit Ord saa bold
Lad ei fra os undrykkes.

3 Gud ene ske Lov, Pris og Ære,
Som lod dig det befalde,
Mig ved dit Ord og rene Lære
Til Riget dit at kalde;
O Hellig-Aand! Gjør mig Bistand,
Hjælp mig i min sidste Ende;
Tag, Herre fra mig
Min Sjæl til dig,
Evig i dine Hænder.

Text Information
First Line: Mit Haab og Trøst og al Tillid
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Second Sunday in Advent: Evening; Troen; Faith (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Gl. Tydsk, H. Thomissøn
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us