121. O Menneske, bereder

1 O Menneske, bereder
Nu Hjertet med Forstand,
At Krist, som Frelser heder,
Den store Undersmand,
Som Gud af Fadersind,
Og Naade os har givet,
Som Lyset er og Livet,
Kan gaa til Eder ind!

2 Bereder Himlens Herre
Med Flid den rette Vei,
Hans Sti skal ryddet være,
Forhindrer hannem ei!
Men gjører Banen slet,
Den dybe Dal ophøies,
Det høie Berg nedbøies,
Alt Kroget gjøres ret!

3 Det Hjerte, som sig bøier,
Hos Gud i Naade staar,
Men det, som sig ophøier,
Med Angst til Grunde gaar;
Det Hjerte og dit Sind,
Af Gud sig lader lede,
Det kan sig ret berede,
Til det gaar Jesus ind.

4 Dig over mig miskunde,
O Gud, hver Tid og Sted,
Din Helligaand mig unde,
Og gjør mig vel bered!
O Jesus, kom til mig!
Da skal min Mund og Tunge
Af Hjertens Grund dig sjunge:
Lov, Tak evendelig!

Text Information
First Line: O Menneske, bereder
Author: Valentin Thilo
Translator: Aegidius
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Advent 4; Fjerde Søndag i Advent: Til Høimesse; Skriftemaal (11 more...)
Notes: Som: Guds Godhed vil vi prise
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us