149. Her er det Ny, som paa Jorderig skedte

1 Her er det Ny, som paa Jorderig skedte,
Hvorom der tales og synges saa vidt,
Dette er Dagen, vor Herre beredte,
Hvorefter Fædrene sukked saa tidt.
Under er sket,
Dagen er set,
Lader os frydes og glædes derved!

2 Konger og Fryster af Hjertens Formue
Ønsked at leve den frydelig Dag,
At de med legemlig Øine sik skue
Det, sam nu sees til Manges Behag;
De dog ei fik
Seet din Skik,
Tiderne for dem saa hastig forgik.

3 Men vi, som leve, vi bør os at fryde,
Thi vi kan synge med hjertelig Ro:
Herren for vor Skyld lod Himmelen bryde,
Herren er kommen blandt Folket at bo,
Herren er nær
Herren er her,
Herren er seet, som Sandheden er!

4 Trods dig, du Djævel! hvad vil du vel gjøre!
Hvem vil du klage? se Kristus er fødd!
Hvem vil du nu for vor Herre beføre,
Ved du ei, Kristus er bleven vort Kjød?
Er det nu saa,
Hvad staar da paa?
Kristus kon tusinde Djævle modstaa.

5 Vær da velkommen, o Jesus, vor Broder!
Vær nu velkommen i Kjødet os lig!
Ingen af alle, som fødes af Moder,
Holde vi mere kjærkommen end dig;
Tusind god Tak!
Tusind god Tak,
Bort fra os aldrig, Velsignede, gak!

Text Information
First Line: Her er det Ny, som paa Jorderig skedte
Author: Petter Dals
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Christmas 1: Evening Service; Første Juledag: Til Aftengudstjeneste
Notes: Som: Sorgen og Glæden de vander tilhobe
Tune Information
(No tune information)



Suggestions or corrections? Contact us



Advertisements