Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

153. Den yndigste Rose er funden

1 Den yndigste Rose er funden
Blandt stiveste Torner oprunden,
Vor Jesus, den deiligste Pode,
Blandt syndige Mennesker grode.

2 Alt siden vi tabte den Ære,
Guds Billedes Frugter at bære,
Var Verden forvildet og øde,
Vi alle i Synden bortdøde.

3 Som Tidsler ei mere kan due
End kastes i brændende Lue,
Saa tjente ei Verden til andet,
End vorde til Ilden forbandet.

4 Da lod gud en Rose opskyde,
Og Sæden omsider frembryde,
At rense og ganske forsøde
Vor Vekstes fordærvede Grøde.

5 Saa blomstrer Guds Kirke med Ære,
Og yndige Frugter kan bære,
Thi Jesus dens Grøde opliver,
Og Vædske i Veksterne giver.

6 Al Verden nu burde sig fryde,
Med Salmer mangfoldig udbryde,
Men Mangen har aldrig fornummet,
At Rosen i Verden er kommet.

7 Forhærdede Sjæle, som blive
Som torner og Tidsler saa stive,
Hvi holde I eder saa ranke
I Stoltheds frodærvede Tanke?

8 Ak, søger de nederste Steder,
I Støvet for Frelseren græder!
Saa faa I vor Jesus i Tale,
Thi Roserne vokse i Dale.

9 Nu, Jesus, du stedse skal være
Mit Smykke, min Rose og Ære,
Du ganske mig Hjerte indtager,
Din Sødhed jeg finder og smager.

10 Min Rose mig smykker og pryder,
Min Rose mig glæder og fryder,
De giftige Lyster den døder,
Og Korset saa liflig forføder.

11 Lad Verden mig al Ting fratage,
Lad Tornene rive og nage,
Lad Hjertet kun daane og briste,
Min Rose jeg aldrig vil miste.

Text Information
First Line: Den yndigste Rose er funden
Author: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Second Sunday in Advent; Second Sunday in Lent; Marias Bebudelses Dag: Til Aftengudstjeneste (17 more...)
Notes: Som: Med Sorgen og Klagen hold Maade
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements