Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

242. Her, uden Sky og Skygge

1 Her, uden Sky og Skygge
I synlig Salighed,
Her vilde Peder bygge,
Og aldrig stige ned,
Her var det godt at bo!
Hvor gjerne, Jesus kjære,
Vi vilde ogfaa være
Med dig udi din Ro!

2 Nei Peder, nei, din Kroning
Den kræver Guds Søns Blod,
Din Frelse og Forsoning
Gror op fra Korsets Fod.
Du stige atter ned!
Først naar du med ham lider,
Saa kommer vel de Tider,
Du ser Guds Herlighed.

3 Nu kan du Verden svare:
Vi ingen har forført,
Vi, som paa Berget vare,
Vi saa og vi har hørt;
Ved digtet Fabel blev
Ei vor Forstand bedraget,
Os Gud har selv behaget
At vise, hvad vi skrev.

4 Og dirrer for dit Øre
Gud Korsets Hammerslag,
Du kan fra Himlen høre
Guds Røst i al din Dag;
Selv Dødens sorte Nat
Guds Klarhed gjennenbryder,
Hans Raab saa stærke lyder,
At Jesus er di Skat.

5 O Talsmand, min Husvaler,
Som i vor Rat og Nød
Om Jesu Klarhed taler,
Og om hons Kors og Død,
Mit Hjerte gjennemtræng,
Tal, naar mit døve Øre
Kan intet mere høre
I min iskolde Seng!

Text Information
First Line: Her, uden Sky og Skygge
Author: Birgitte Boye
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Sjette Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag: Til Aftengudstjeneste; Sixth Sunday after Epiphany; Septuagesima Sunday (10 more...)
Notes: Som: Jeg vil din pris udsjunge
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements