Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

355. Velsignet vær, o Jesus Krist!

1 Velsignet vær, o Jesus Krist!
Din Død har reddet mangen,
Du blev den rette Samson vist,
Som slog den, dig tog fangen;
Du bar paa dine Skuldre bort
Den Dødsens Port,
Og er uskadt udgangen.

2 Af Korset død du toges ned,
Og jordet blev i Graven,
Du tog dit stille Leiested
Blandt Urterne i Haven,
Hvorved du blev Guds grønne Kvist,
Som blomstred vist
Med evigt Liv begaven.

3 Tak, Jesus, som mit Leiested
Vil med din Hvile pryde!
Jeg skal en hellig Rolighed
For din Skyld engang nyde;
Naar jeg skal lægge mine Ben
Blandt Tov og Sten,
Hvo tør min Søvn da bryde?

4 Saa glad som jeg til Senge gaar,
Naar jeg er træt af Møie.
Saa glad jeg og min Grav attraar,
Naar Gud vil Stunden føie,
At lude saa mit Hoved ned
I Herrens Fred
Med et tillukket Øie

5 Med dig skal da mit Legems Meen
I Graven lukkes inde,
Jeg skal opreises klar og ren,
Al meen skal fuldt forsvinde,
Den skal som Røg og Rusk forgaa,
Jeg skal opstaa,
Et bedre land at finde.

Text Information
First Line: Velsignet vær, o Jesus Krist!
Author: Petter Dass
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Første Paaskedag: Til Aftengudstjeneste; Easter Sunday
Notes: Som: Maria, hun er en Jomfru ren
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements