376. Bliv hos mig, kjære Herre Krist!

1 Bliv hos mig, kjære Herre Krist!
Jeg ellers gaar i Blinde,
Ser ei den Vei, hvorpaa jeg hist
Skal Fredens Hjemstavn finde.
Bliv hos mig du, al Verdens Lys,
Driv Syndens Mulm og Dødens Gys
I Naade fra mit Hjerte!

2 Bliv hos mig, kjære Herre Krist!
Jeg mættes ingenlunde,
Naar ikke du, som mætted hist
I Ørken mange Munde,
Mig række vil det Livsens Brød,
Som er dig selv, du Frelser sød,
Fra Himlen til os kommen.

3 Bliv hos mig, kjære Herre Krist,
At jeg kan Frugter bære!
Du er min Rod, jeg er din Kvist,
Og kan dig ei undvære;
Du Vintræ i Guds Urtegaard,
Fra dig jeg Saft og Styrke faar,
Kan uden dig ei trives.

4 Bliv hos mig, kjære Herre Krist,
Blandt Verdens tusind Farer,
Jeg faar ei Ro for Satans List,
Om du mig ei bevarer,
Om du ei med din Hyrdestav,
O gode Hyrde, til min Grav
Mig værge vil og lede!

5 Bliv hos mig, kjære Herre Krist,
Naar det mod Natten stunder!
Er du hos mig, da veed jeg vist,
At sødelig jeg blunder.
Bliv hos mig til min sidste Stund,
Og sig til mig i Dødens Blund:
Jeg dig til Himlen fører!

Text Information
First Line: Bliv hos mig, kjære Herre Krist!
Author: Herman Timm
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Second Sunday after Easter; Second Sunday in Lent; Første Pinsedag: Til Morgengudstjeneste og Høimesse - Til Sekund Tekstrækkes Evangelium (13 more...)
Notes: Som: O Helligaand, du Skat saa skjøn
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us