Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

707. O Sjæl, som har kjendt og erfaret Guds Kald

1 O Sjæl, som har kjendt og erfaret Guds Kald
Og Jesus nu lydig bleven,
O lad ikke Verden dig føre i Fald,
Som synes saa smu, og beleven.
Dens Daarskab saa mange fra Jesus bortdrog,
Hvorfor han udstrøg deres Navn af sin Bog,
Og vil dem for sine ei kjende.

2 O lad ingen Verdens forfængelig Pragt
Dit Hjerte fra Jesus bortdrage
Og skille dig af med den yndige Dragt,
Den dyre og kostbare Gave,
Som han har dig kjøbt til at eie og faa,
Naar du skal udsmykket for Thronen fremstaa
Med Grene af Palmer ihænde.

3 Jeg snarlig vil komme i Skyen saa klar
Til Jorden med Scepter og Throne,
Pas paa og hold hast, hvad jeg givet dig har,
At ingen skal tage din Krone.
Jeg vil og saa kjærlig aftørre din Graad,
Retfærdigheds Klæde skal blive din Lod,
Som jeg med mmit Blod dig fortjente.

4 Saa taler vor Frelser, hans Løfte staar fast,
Han kan os jo aldrigen svige,
Om Jorden end revned og Himmelen brast,
saa vil han dog selv for os krige;
O lader os alle i Lykke og Nød,
I Sorg og i Glæde, i Liv og i Død,
Udi hans Omgjængelse findes.

Text Information
First Line: O Sjæl, som har kjendt og erfaret Guds Kald
Author: Lars Linderot
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tilføiede Salmer; Added Hymns; Andre Søndag I Advent: Til Høimesse (4 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements