We ask for donations here just twice a year, and this is one of those times. So, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Last month, our Hymnary website had almost 1 million visitors from around the world: people like you who love hymns. To serve our users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

710. O, Frelser, som er Lys og Livet

1 O, Frelser, som er Lys og Livet,
Min Hyrde god, Immanuel!
Dig har jeg engang mig hengivet,
Paa dig forlader sig min Sjæl.
Jeg vil mig selv ei mere føre,
Nei, ene dig min Sjæl skal høre;
Saa gaa nu med mig, hvor jeg gaar,
Og led mig, saa hvert Fjed maa være
Alene rettet til din Ære,
Fuldfør du det, jeg ei formaar!

2 Den gode Græsgang du kan kjende,
Og den, som mig er skadelig;
Dit Faar fra Føde sig lad vende,
Som lokker det bedragelig!
O, lad ei mere mig forvildes,
Og ei den gode Føde spildes,
End ikke ved det bedste Skin!
Ak, fæst min Sjæl paa dig, min Klippe,
Hold mig og lad mig dig ei slippe
I Fristelse, fæst selv hvert Trin!

3 Du ville mig og stedse drive
Til Vagt og Bøn og Strid i Tro!
Dit Ord lad i mit Hjerte blive,
Din Aand, dit Liv lad i mig bo!
Din Røst min Hjerte stedse røre,
At jeg min Gang med Frygt maa føre,
Som for dit Ansigt, til dig vendt!
Lad mig ei lad og lunken være,
Men ved din Naade Frygter bære,
Dit Liv i mig lad være kjendt!

4 Ak, gjor mig engang tro og stille,
At følge dig enfoldelig!
Alene din fuldkomme Vilje
Min Vilje skal hengive sig.
Lad mig ei mer for mig begjære,
End at alene jeg maa være
Dit store Navn ti Lov og Pris,
Lad det mit Øiemærke blive!
Jeg vil mig her paany forskrive
At være din; mig Hjælp bevis!

5 Lad mig i dig din Fader prise,
Som den, der selv er Kjærlighed,
Og lad din Aand mig klarlig vise
Dig, som en Skjænk af ham bered,
Hans Kjærlighed mig at forklare,
At han sin Søn ei vilde spare,
Saa at jeg maa af Hjertens Grund
Ham elske og mig selv frembære
Som Offer, ham til Lov og ære,
Til ak og Pris i allen Stund!

6 Saa lever jeg med dig i Glæde
Og hviler roligt i dit Skjød;
Som Brud jeg da tør ikke græde,
Thi Dine styrter ingen Nød;
Jeg frygter ei for nogen Plage,
Kan jeg min Brudgom kun behage
Og være smykket og bered.
Ak, drag dog alle mine Sinde!
Hvad dit ei er, lad plat forsvinde,
O rene Glans i Evighed!

Text Information
First Line: O, Frelser, som er Lys og Livet
Author: Karl Bogatzky
Translator: Ukjendt
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tilføiede Salmer; Added Hymns; Andre Søndag I Advent: Til Høimesse -Til Sekund Tekstrækkes Evangelium (13 more...)
Notes: Som: Hvad er det godt i Jesu Arme
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.