Espero Katolika, Numero 1-3/2009 (Kantoj post Adoru)

Publisher: IKUE (Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista), Rome, 2009
Language: Esperanto
Notes: 44 songs published as a supplement to Adoru (AEDL2001)
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Patrino Tereza, anĝelo de Kalkuto[Patrino Tereza, anĝelo de Kalkuto]
2Ho Dio, mankas vortoj por la hodiaŭa kri'St. Anne
3Ĝoju, pordo de l' ĉiel'[Ghoju, pordo de l' ĉiel']
4Ŝi iris tra la dorn-arbaro[Ŝi iris tra la dorn-arbaro]
5Mondo estas sen valoro
6Miĥael, vervu por la Di-honoro
7Fluis akvo el sub la sojlo de l' templo
8Ho – Kristo nia lumo
9Ĉio karna nun eksilentu
10Jesuo, Via rememor'
11Donacu pacon, Dio
12Ĉar Vi elektis, vivi en malriĉec'
13Dia vort' estas lum' sur la ter'
14Venu, roso, el ĉiel'
15Aŭskultu, mi rakontos
16Anĝeloj ŝvebadas en Dia mister'
17Mi preĝas ne por riĉ', prestiĝ'
18Vi aspergos min per hisopo
19Naskiĝis knab' en Betleĥem'
20Kiu petolas tra la tag'
21Vesper' ankoraŭ ruĝas
22La krucon mi rigardu
23Ni kantu Vin, Eternulo
24Ho feliĉega ĉiu hom'
25Ne riproĉu min, ne punu
26Kiel cervo deziras al la fonto
27Plaŭdu per la man'
28Vin oni fidas, oni benas
29Kiel ĉarmas Viaj domoj
30Bonecon Vian, Dio, mi prikantos
31Vi korfavoris, Di', al Via land'
32Ho potenculoj de la ter'
33Al Dio kantu novan kanton
34Vento ne videblas, sed al la orel'
35Benu, animo mia, l' Eternulon
36Multaj etaj homoj
37Kiujn Dio elsavis
38Laŭdata estu Dio, laŭdatu Lia nom'
39Fortikas, Dio, mia kor'
40Mi Vin altigos, Dio, mia Reĝ'
41Agrable estas Lin prikanti
42Haleluja! Ho Eternul'
43Ni la kunuloj de l' vento muĝanta
44Di-Tabernaklo, Vorto de Di'
[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact us