Espero Internacia

Editor: Ann E. Beatty
Publisher: Christian Home Orfejo, Council Bluff, Iowa, U.S.A.
Language: Esperanto
Notes: Probably published in 1924.
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1La infanojn vokas Li[La infanojn vokas Li]
2Staradu, kruca soldatar', Fortiĝu via kor'[staradu_kruca_soldatar]
3Por vi hodiaŭ propetas Sinjor'
4Kara Sinjoro, kompaton al mi
5Mi laŭdas la Dion pro vivo
6Kion faradas por Kristo Hodiaŭ vi?
7En la kamp' estas preta rikolt'
8Ho aŭskultu vi la Majstron
9La am' de Di', la sanktligil'
10Ĉu vi scias ke Sinjoro en ĉiel'
11La zorgoj de viv' nin perpleksas
12Jen ĉirkaŭ l' trono de la Dio en ĉiela land'
13Ĵetu Viv-Ŝnuron trans la maron vi
14Estis pekulo, min savis Di'
15Juvelon de kant' donas ni al Sinjor'
16Ne malesperu se la provoj
17Venu al Jesuo, ne prokrastu vi
18Supren, antaŭen, sunen ĉielen
19La glora tago venas, alvenas, alvenas
20Venu, vagulo, ho venu al Di'!
21Staras sur promesoj de la Kristo Reĝ'
22Staras la Fremdul' ĉe pord' de vi
23Vi, kiu scias la malforton
24Je finiĝo de laboro Kaj forlasos teron ni
25La mateno rebrilas, Forte nun laboru vi
26Nun sidas maljunulo Ĉe ĉerko de edzin'
27Ĉu ni ankros en l' haveno
28Du knabinetoj ĝojege ludadis
29La malsatulojn nutros Di'
30Ŝia kara belinfaneto Ripozis en la lulil'
31Ho, ni ne malkuraĝiĝu, Tre Provataj estas ni
32Por paco la internacia Laboradas la vera anar'
33Preĝu ni por la beno al ni
34Ho, la kara hejm-loko infana
35Kiam vi estas solecaj
36La ŝipo KristNaska transiris
37Estas ĥoro ĉiam dolĉa
38Ni lasis hejmojn kaj amatojn
39Tenu min, Sinjor' proksime
40Ni preĝas ho Dio, Vi donu
41Tre brila la ĉiela hejm'
42Armilojn nun forlasu
43Pasu min ne Vi Savanto
44Ĉu vi aŭdas dolĉan flustron
45Donu l'Biblion, stelon de la ĝojo
46Rezervu ne florojn por tomb'
47Peka, laca, pezŝarĝita
48Ho, savu Usonon nun voĉdonantar'
49Nur la sango de Jesuo
50Se Eŭropo kunigita estus cel'
51Mi, Jesuo, krucon prenis
52Nun sidas en malliberejo la fil'
53Ne atentu termalgôjojn
54Penegas ellerni Labori
55Ne timu la akvon ĉar rulas ondar'
56Vi zorgos la tombojn de niaj soldatoj
57Solena dolĉa penso
58La okuloj vidis gloron de venado de l' Sinjor'[La okuloj vidis gloron]
59Ĉe vi staras Sinjor'
60En Ohio estas hejmo
61La Sinjoro nin alvokas
62Iradas mi antaŭen
63Ne timu kion faros Li
64Kristnaska sonorilo, nun
65Baldaŭ la vesperaj ombroj
66Tre karaj al mi estas scenoj infanaj
67Gloron al la patro
68Ni scias ke estas glorega hejmo
69Ni marŝadas hejmon al la land'
70Fidu la promeson de Sinjor'
71Jubilean kanton ni
72Mi laca, venas Vin
73Konfide vidas Dion mi
74La Sinjoro min vokadas
75Rakontas mi rakonton
76Dolĉe kaj ame Jesuo alvokas
77Kial atendas frato
78Aŭdu voĉon de Jesuo
79Ho, estis mi vagulo ĝis
80Ofte sidas mi por pensi
81Estas dolĉe Lin mi fidi
82Haleluja! kantu ĝoje
83Ni laŭdas Vin Di' Pro Sinjoro la Fil'
84Alvenu vi pekulo nun
85Montru kompaton Sinjoro
86Juĝa tago venas
87Sankta, sankta, sankta! Dio ĉiopova!
88Dum flustras al vi Jesuo
89Pro mia peko pagis Li
90Alvenis Sinjoro por savi nin
91Estas bruna kapelo en arbaro
92Ho, konduku min Sinjor'
93Estos ne disiĝo en la glora land'
94Ni renkontos, li ne venos
95Mi elserĉas nun por knabineto
96Kuniĝos ĉirkaŭ flagon
97Ni vagu en arbaro
98Ho kie, ho kie estas Altlandulo nun?
99Patro sendas la kompaton ĉiam de ĉiela pord'
100En la loko amas resti

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements