Het Boek der Psalmen: nevens de gezangen, bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik, door last von de hoog mogende heeren Staten generaal der Vereenigde Nderlanden

Publisher: De Nederlandsche Bijbel-compagnie, J. Brandt en zoon, Amsterdam, 1875
Denomination: Nederlandse Hervormde Kerk (Dutch Reformed Church)
Language: Dutch
Notes: Bound together with a New Testament, Catechism, etc. Bible texts of the psalms and canticles are printed in the margins alongside the metrical texts and scores. "Cover" scan is actually title page.
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Welzalig hij, die in der boozen rad
[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us