Nya Psalmisten: sånger för allmän och enskild uppbyggelse

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Hela världen froejdes HerrenPage Scan
2Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig!Page Scan
3Pris Gud, all godhets källa vidPage Scan
4Himlar, gifven Herren 'raPage Scan
5Hoega majest't vi allaPage Scan
6Pris vare Gud treenigePage Scan
7Pris Gud i makt och kärlek storPage Scan
8Pris 'ra magt hallelujaPage Scan
9Upp, alla verk som Herren gjortPage Scan
10Till dig, o Gud, ditt Sion h'rPage Scan
11O Gud, din makt, ditt majest'tPage Scan
12Skogens tusen faglar sjungaPage Scan
13Dig allena vare 'raPage Scan
14Ma jord och alla himlarnaPage Scan
15Det finns en Gud, hvars allmaktsordPage Scan
16Allena Gud i himmelrikPage Scan
17Pris ske dig Herre och konungPage Scan
18Dig skall min sj'l sitt offer b'raPage Scan
19Foer dig, o Gud, mit hjerta brinnerPage Scan
20Jag kan icke räkna dem allaPage Scan
21Du oemma Fadershj'rtaPage Scan
22Jag lyfter mina händerPage Scan
23I korpungar sma, ej kunnen I saPage Scan
24Pa underbara v'gar garPage Scan
25Om faror foerf'ra och noed tr'ngerPage Scan
26Gud later sina trogna h'rPage Scan
27Min hj'lp den kommer blott fran GudPage Scan
28Friska daggen, skoenaPage Scan
29O Gud, till dig med hopp jag flyrPage Scan
30Jesus k'r, min farkost styrPage Scan
31Jag har en trofast Fader, Som evigt älskar migPage Scan
32Gud, vare tack och 'raPage Scan
33Skaden, skaden, hvilken k'rlekPage Scan
34Min Fader 'r god och k'rleksfullPage Scan
35Saa 'lskade Gud v'rlden allPage Scan
36Underbar k'rlek sa storPage Scan
37Dig, Herre Gud, 'r ingenPage Scan
38Gud 'r k'rlek tusen roester st'mmaPage Scan
39Gud 'lskar ej pa manskors visPage Scan
40Jag vill sjunga om Guds kärlekPage Scan
41Gud 'r k'rlel och skall blifvaPage Scan
42O Gud, hvad hoeer jag, 'r det santPage Scan
43Ett barn i dag 'r oss gifvetPage Scan
44Var h'lsad, skoena morgonstundPage Scan
45Till Bethlehem mitt hj'rta I stillaPage Scan
46Du Betlehem, du lilla StadPage Scan
47I midnattstimmens tysta stundPage Scan
48Herren af himlen 'r kommen till jordenPage Scan
49Foerlossningen 'r vunnenPage Scan
50Sta upp i froejd Han kommen 'rPage Scan
51O du saliga, O du heligaPage Scan
52Se, natten flyr foer dagens froejdPage Scan
53Jublen, I himlar, I 'nglarPage Scan
54Himlens faglar hafva sina n'stenPage Scan
55Skaden, skaden nu h'r allePage Scan
56Du gar, Guds lamm, du mildaPage Scan
57Guds rena lamm oskyldigPage Scan
58Min blodige konung pa korstr'dets stamPage Scan
59Ack, goet min Fr'lsare sitt blodPage Scan
60N'r paadet blodbest'nkta kors I tron jagPage Scan
61Hoer dig ropar nadens st'mmaPage Scan
62Se Guds lamm, det helga, renaPage Scan
63Vi tacka dig, o Jesu godPage Scan
64T'nk, O min sj'l, den dyraste stundenPage Scan
65Jag såg det dyra korsetPage Scan
66N'r jag betraktar korsets stamPage Scan
67Se sm'rtornas man, hur betungad han garPage Scan
68Boejd under korset, sargad och blodigPage Scan
69Foersoning 'r vunnenPage Scan
70Djup var Jesu sm'rtaPage Scan
71En timme i GetsemanePage Scan
72Kvalda hj'rta, d'st ditt oegaPage Scan
73Kristi kors, mitt allt, min 'raPage Scan
74O vandrade min Herre GudPage Scan
75Uppstanden 'r var Herre KristPage Scan
76Hallelujah, Uppstanden var Herre Jesus 'rPage Scan
77Pris och 'raPage Scan
78Jesus, store fr'lsningshoefdingPage Scan
79Kristus 'r upstaandenPage Scan
80Uppstanden 'r KristusPage Scan
81Denne 'r den stora dagenPage Scan
82Upp, min tunga, att lofsjungaPage Scan
83Herren 'r konung, dess gl'djePage Scan
84Till h'rlighetens land igenPage Scan
85Efter slutadt v'ft pa jordenPage Scan
86Jesus som farit dit upp till Guds himmelPage Scan
87Vi hafva i himlen en Oefverste Pr'stPage Scan
88I Dag till himlen KristusPage Scan
89Lofva Gud min sj'l min tungaPage Scan
90Fran jorden till himlen var Jesus uppforPage Scan
91Si, Jesus 'r ett troestrikt namnPage Scan
92Jag sjunga vill om JesusPage Scan
93Guds Namn 'r ett f'ste i noedenPage Scan
94Pris vare Jesu dyra namnPage Scan
95Var b'ste v'n 'r JesusPage Scan
96Hur ljufligt klingar Jesu namnPage Scan
97Hell, Jesus utaf BetlehemPage Scan
98O namn af froejd, O namn af troestPage Scan
99Nu vill jag sjunga om ett namnPage Scan
100O Jesus, ditt namn 'r ett f'ste i noedenPage Scan

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.