Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d201Igjennem tidens plager
d202Ingen Hoeihed, ingen 're
d203Jesu giv seier, Livsfyrste og Kilde
d204Jesus alt mit haab og troest
d205Jesus, din soede forening at smage
d206Jesus, dine dybe Vunder
d207Jesus, du min gl'de
d208Jesus, du mit liv i livet
d209Jesus er mit liv i live
d210Jesus gr'd, fald paa mit hjerte
d211Jesus han er syndres ven
d212Jesus, Herre, paa dit ord
d213Jesus Krist, vor frelser jk're
d214Jesus lever, graven brast
d215Jesus sj'lens lyse dag
d216Jesus som min sj'l saa trolig
d217Jesus som skal Verden doemme
d218Jesus, styr du mine tanker
d219Jesus, verdens frelsermand
d220Jo stoerre kors, des mer til himlen
d221Kirken den er et gammelt hus
d222Kj'mp alvorlig nu, Guds naade
d223Klar op, mit hjerte, sj'l og sind
d224Kn'ler, Kristi vidneskare
d225Kom, Gud og Skaber, Helligaand
d226Kom, Helligaand, o herre Gud
d227Kom hid til mig, enhver is'r
d228Kom, hjerte, tag dit regnebret
d229Kom, Menneske, betragte mig
d230Kom, o kom, du aand, som giver
d231Kommer, I som vil ledsage
d232Krist den Helligaand sende
d233Krist stod op af doede
d234Krist til himmels mon fare
d235Kriste, lad din 'dle fred
d236Kristi blod og retf'rdighed
d237Kristus, du er den rette vei
d238Kristus, du est den lyse dag
d239Kristus Jesus, du velsigne
d240Kristus kom selv til Jordans Flod
d241Kristus, sj'lens sande lys
d242Kyrie eleison, Gud Fader, forbarme dig
d243Lad denne dag, o herre Gud
d244Lad din naade paa os regne
d245Lad dit Rige allevegne
d246Lad mig nu din forblive
d247L'nge haver Satan spundet
d248Loeft hoved op al kristendom
d249Lov og pris og evig 're
d250Lov ok Tak og evig 're
d251Lov, 're, Pris og Herlighed
d252Lover den herre, den m'gtige konge, med 're
d253Lover Gud, I kristne fromme
d254Lover Herren! Han er n'r
d255Lovet du vare, Jesus Krist
d256Lovet v're Herren, som
d257Luk oeine op, o Kristenhed
d258Luk oeine op, o verdens barn
d259Magtigste, Kristus, menighedens herre
d260Man kan i denne verden her
d261Mange er kaldede, vide vi vel
d262Maria, hun er en jomfru ren
d263Med fred og gl'de far jeg hen
d264Med konning David Klage
d265Med sorgen og klagen hold maade
d266Mein sj'l, om du vil nogen tid
d267Midt i livet ere vi
d268Mig lyster nu at tr'de
d269Milde Jesus, her vi staa
d270Min doed er mig til gode
d271Min Jesus, du min sj'les troest
d272Min Jesus ene er mit noeie
d273Min Jesus han er min Begyndelse og ende
d274Min sj'l, hvo vilde v're
d275Min sj'l nu love Herren
d276Min sj'l og aand opmuntre dig
d277Min sj'l, v'r lystig, glad og fro
d278Min sol, min lyst, min gl'de
d279Min stoerste hjertens gl'de
d280Mit barn, frygt den sande Gud
d281Mit Haab og Troest og al Tillid
d282Mit Hjerte altid vanker
d283Moerket stjuler jorderige
d284Naar jeg bet'nker tid og stund
d285Naar mig min synd vil kr'nke
d286Naar min tid og stund er forhaand
d287Naar synderen ret ser sin vaade
d288Naar tegn sked i maane og sol
d289Naar vi i stoerst noeden staa
d290Naglet til et kors paa jorden
d291Nu beder vi den helligaand
d292Nu boer ei synden mere
d293Nu da til lykke, mandhaftig kristensj'l
d294Nu fryde sig hver kristen mand
d295Nu gud ske lov, at stunden
d296Nu har jeg fundet det, jeg grunder
d297Nu har jeg vunden
d298Nu hj'lp Gud, som hj'lpe kan
d299Nu hviler mark og enge
d300Nu Jesus till sin pine gaar

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.