Christoph Dahl

Christoph Dahl
Short Name: Christoph Dahl
Full Name: Dahl, Christoph, 1758-1809
Birth Year: 1758
Death Year: 1809
Hymnary.org does not have biographical information about this person.

Texts by Christoph Dahl (21)sort descendingAsInstances
Ack, Jesu Krist, mig nåd beteC. Dahl (Translator)2
Allt är redo, fallna slägte!Christoph Dahl (Translator)2
Älskar barnet modersfamnenChr. Dahl (Translator)2
Come, O sinner, all is readyC. Dahl (Author)5
Du, som förhärdad gäckasCh. Dahl (Alterer)2
Dyra kors, min själs behofC. Dahl (Alterer)2
Förgäfves all den omsorg ärChr Dahl, d. 1809 (Author)2
Gud, min Gud! som dig förbarmarC. Dahl (Author)3
Helga, Jesu! röst och hjertaC. Dahl (Translator)2
Herre, mägtig att befallaC. Dahl (Alterer)2
Herre! når din allmagts underC. Dahl (Alterer)2
Hvart flyr jag för Gud och hans eniga lag!Christoph Dahl (Alterer)2
Hvilken kärlek oss bevisad!Christoph Dahl (Alterer)2
Jag vill dig prisa, Gud, min styrka!Chr. Dahl (Translator)2
Kom, jordens barn! eho du ärChr. Dahl (Translator)2
Milde menniskornas vänC. Dahl (Translator)2
O du, som harC. Dahl (Translator)2
O Gud, ditt folk dig bederC. Dahl (Alterer)1
O Gud, hvarthän ett hjerta drifsC. Dahl (Translator)2
O Gud, som skiftar allt, död, sjukdom, lif och helsaC. Dahl (Translator)2
Var nu redo, själ och tungaC. Dahl (Translator)2
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements