A La Gnou Zanmi Sé Jézu

Representative Text

1 A la gnou Zanmi sé Jézu,
Tout péché nou sé chaj li!
A la gnou biinfé: pou pòté
pinn ba li nan la priè!
Konbiin foua la pé nou pédi,
konbiin charin nou subi;
Pouki? Paské nou pa pòté,
tout ba li nan priè.

2 Si gin tantasion ak touman,
ou traka ninpòt kouman
Nou pa pou janm dékourajé;
Jezu la nan la prié.
Ki lés zanmi ki si fidél,
ki fé nanm blié doulé-l?
Jézu konnin sa féblès yé,
jouinn ak li na la prié.

3 Nou santi-n féb? nou pa kapab?
Ki lés flo nape pasé?
Sové a di li résponsab:
Jouinn ak li nan la prié,
si zanmi ou yo blié ou
Di Jézu-l li tandé ou,
lapeé tann ou li bra li louvri
Jézu vlé ba ou la vie.

Source: The Cyber Hymnal #13412

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: A la gnou Zanmi sé Jézu
Title: A La Gnou Zanmi Sé Jézu
English Title: What a friend we have in Jesus
Author: Anonymous
Meter: 8.7.8.7 D
Language: Haitian Creole
Copyright: Public Domain

Tune

CONVERSE (Converse)

CONVERSE (also "Erie", named for the city in Pennsylvania where the composer lived for many years) was written in 1868 and published two years later in his Silver Wings under the pseudonym Karl Reden. The tune has also been called "Friendship." –Hymnal Companion to the Lutheran Book of Worship

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #13412
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #13412

Suggestions or corrections? Contact us