Af Jesu Ord og Adferd kan

Af Jesu Ord og Adferd kan

Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Af Jesu Ord og Adfærd kan
Forældre se og lære,
At de til ham, vor Frelsermand,
Bør sine Smaa frembære,
At de det ei forsømme maa,
Om de Guds Vrede vil undgaa
Og fri for Ansvar vorde.

2 Vi vore Børn til Jesus Krist
Ved Daaben først skal bære
Som er et Naadetegn forvist,
At han dem mild vil være,
Tilgiver dem al deres Synd,
Som de kom med i Verden ind,
Og gjør til sine Lemmer.

3 Dernæst vi ogsaa med vor Bøn
Smaa Børn til Gud skal føre,
Og bede, han vil for sin Søn
Dem med den Helligaand røre;
Fremlede dem i al Forstand,
Og fri fra det, som skade kan,
At de maa salig blive.

4 Derefter og med kristen Tugt
Vi Børn til Gud skal bære,
Opføde dem i Herrens Frygt
Til hans Lov, Pris og Ære,
Til Lærdom god dem holde frem,
Forargelse ei give dem,
Men for Udyder straffe.

5 Dig takke vi, som det sig bør,
O Gud vor Fader kjære,
Som Ægtestand den Ære gjør,
At den maa frugtbar være,
Af Børn faa Glæde stor og Gavn,
Og Aarsag til dit hellig' Navn
Herudi og at prise.

6 Dig takke vi, Herre Jesus Krist,
Som gjør smaa Børn den Ære,
At lægge dem op til dit Bryst!
Du ved din Aand os lære,
At bære vore Børn til dig,
Opfostre dem ret kristelig
Og aldrig dem forarge!

7 Du sende dine Engle ned,
Og vore Smaa bevare
Fra Djæv'len, deres Fiende led,
Som sætter for dem Snare;
Lad ham ei over dem faa Magt,
Men lad dem tænke paa den Pagt,
Som de i Daaven gjorde!

8 Os alle fri fra Synd og Last,
At vi fra dig ei vige,
Men staa hos dig i Troen fast,
Med Børn faa Himmerige!
Dig ske Lov, Pris, og Herlighed
Med Faderen i Evighed
I Aandens Eenhed! Amen!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #41

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d4

TextPage Scan

Kirkesalmebog #41

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #41

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #41

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.