During our last fund drive a donor said this: "Covid-19 rules prevent us from singing during my husband's burial service, so we will play the tune while we read the printed words or hum along with the music." Needless to say, this testimony struck us and stuck with us. We never know on any given day how Hymnary.org will be a blessing to people, but we know that around the world, the site is making a powerful difference in the lives of many.

Thanks to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful.

To donate online, please use the Calvin University secure giving site. If you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546.

What though my joys and comfort die?
The Lord my savior liveth.
What though the darkness gather round?
Songs in the night he giveth.

(My Life Flows On In Endless Song)

Af Jesu Ord og Adferd kan

Af Jesu Ord og Adferd kan

Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Af Jesu Ord og Adfærd kan
Forældre se og lære,
At de til ham, vor Frelsermand,
Bør sine Smaa frembære,
At de det ei forsømme maa,
Om de Guds Vrede vil undgaa
Og fri for Ansvar vorde.

2 Vi vore Børn til Jesus Krist
Ved Daaben først skal bære
Som er et Naadetegn forvist,
At han dem mild vil være,
Tilgiver dem al deres Synd,
Som de kom med i Verden ind,
Og gjør til sine Lemmer.

3 Dernæst vi ogsaa med vor Bøn
Smaa Børn til Gud skal føre,
Og bede, han vil for sin Søn
Dem med den Helligaand røre;
Fremlede dem i al Forstand,
Og fri fra det, som skade kan,
At de maa salig blive.

4 Derefter og med kristen Tugt
Vi Børn til Gud skal bære,
Opføde dem i Herrens Frygt
Til hans Lov, Pris og Ære,
Til Lærdom god dem holde frem,
Forargelse ei give dem,
Men for Udyder straffe.

5 Dig takke vi, som det sig bør,
O Gud vor Fader kjære,
Som Ægtestand den Ære gjør,
At den maa frugtbar være,
Af Børn faa Glæde stor og Gavn,
Og Aarsag til dit hellig' Navn
Herudi og at prise.

6 Dig takke vi, Herre Jesus Krist,
Som gjør smaa Børn den Ære,
At lægge dem op til dit Bryst!
Du ved din Aand os lære,
At bære vore Børn til dig,
Opfostre dem ret kristelig
Og aldrig dem forarge!

7 Du sende dine Engle ned,
Og vore Smaa bevare
Fra Djæv'len, deres Fiende led,
Som sætter for dem Snare;
Lad ham ei over dem faa Magt,
Men lad dem tænke paa den Pagt,
Som de i Daaven gjorde!

8 Os alle fri fra Synd og Last,
At vi fra dig ei vige,
Men staa hos dig i Troen fast,
Med Børn faa Himmerige!
Dig ske Lov, Pris, og Herlighed
Med Faderen i Evighed
I Aandens Eenhed! Amen!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #41

Text Information

First Line: Af Jesu Ord og Adferd kan
Source: Unknown Danish author
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d4

TextPage Scan

Kirkesalmebog #41

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #41

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #41

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.