Ak hvorledes Skal jeg skue

Ak hvorledes Skal jeg skue

Author: Thomas Hansen
Published in 5 hymnals

Representative Text

1 Ak, hvorledes? Skal jeg skue
Alles Liv at bære død!
Livsens søde Himmel-Lue
Være slukt i Jordens Skjød!
Guds og alle Engles Lyst,
Alle arme Syndres Trøst
Udi Gravens Mulm at gjemmes,
Aldrig det af mig forglemmes.

2 Denne Sag den burde tegnes
Ind i Hjertets dybe Rod,
Burde af os alle regnes,
Som vi nu ved Graven stod
Og besaa hans Jordefærd;
Alle tage sig det nær!
Hvorfor skal den mørke Hule
Dog saa kjær en Frelser skjule?

3 Jeg og du er Aarsag bleven,
At Guds egen elskte Søn
Blev fra Livets Land bortreven,
Til at være Sonings Løn;
Thi for vore Synder kom
Over os Guds Vredes Dom,
Men Guds Søn gik den at lide,
For vor Salighed at stride.

4 Døden selv ham ei fortryder,
O hvor har han Verden kjær!
Kjærlighed hans Hjerte bryder,
Det er nok Forundring værd!
Kan han kun vor Frelse faa,
Ja, saa vil han gjerne gaa
Ned i Graven med vor Byrde,
O den milde Sjæle-Hyrde!

5 O, hvor høit man skulde agte
Jesu Pine, Død og Blod,
Hvor vemodelig betragte
Den med Graad, med Bøn og Bod!
Men der findes dog saa faa,
Som vil i hans Fodspor gaa,
Faa vil følge Jesu Lære,
Lige fuldt dog Kristne være.

6 Hører, lader eder raade
Under Saligheds Forlis,
Regner ikke Jesu Naade
Mere for saa liden Pris!
Slipper Verdens arge Lyst,
Følger Jesu søde Røst,
Beder, han vil sig forbarme,
Favner ham i Troens Arme!

7 O, for Troende hvor yndig
Er vor Jesu dyre Død!
O, hvor liflig kraftig, syndig,
Naar man er i Sjæle-Nød,
Og da fuld Forløsning faar
Ved vor Jesu Blod og Saar!
Det er ret et Himmerige,
Som har aldrig havt sin Lige.

8 Saa er Graven mig en Glæde,
Hvor jeg ret skal hvile mig,
Saa vil jeg ei mere græde,
For at man begraver dig;
Thi du blev dog ikke død,
Men de Dødsens Porte brød,
Og fordrev alt Gravens Mørke
Ved din Guddoms Kraft og Styrke.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #338

Author: Thomas Hansen

(no biographical information available about Thomas Hansen.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Kirkesalmebog #d9

TextPage Scan

Kirkesalmebog #338

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #338

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #436

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #338

Suggestions or corrections? Contact us