Ak mon min vei til Kanaan

Ak mon min vei til Kanaan

Author: O. Skullerud
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Ak, mon min Vei til Kanaan
Endnu er meget lang?
Mon jeg kan naa det glade Land,
Som snubler Gang paa Gang?
Som snubler Gang paa Gang?

2 Min Fod er træt af Løvet her,
Jeg staar saa tidt forsagt;
Men Kanaan jeg dog har kjær,
Men her maa bruges Magt,
Men her maa bruges Magt.

3 Naar ene jeg paa Veien gaar,
Da rinder tidt min Graad;
Jeg tænker: "Mon jeg Landet naar?"
Og ved mig intet Raad,
Og ved mig intet Raad.

4 Mit bange Sind er ræd i Strid,
Jeg er saa tidt forsagt
Og tror, hvad nytter vel min Flid,
Vil bort fra Bønnens Vagt,
Vil bort fra Bønnens Vagt.

5 Man naar jeg smager Landets Frugt
Og kjænder, den er god,
Da er det mig en livets Lugt,
En himmelsk Længsels Flod,
En himmelsk Længsels Flod.

6 Her er ei Hvile nogen Gang;
Thi Striden er saa svar;
hvor var det godt, om den med Sang
Hos Herren endt nu var!
Hos Herren endt nu var!

7 O Kanaan, du skjønne Land!
O, kunde jeg dig naa!
Met Hjerte staar i Længsels Brand,
O, kunde jeg dig faa!
O, kunde jeg dig faa!

8 Kun fort, min Sjæl, bliv ikke træt!
Du Kanaan kan naa!
Kun fort, kun fort, Klenodiet
Du foran ser jo staal,
Du foran ser jo staal.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #688

Author: O. Skullerud

(no biographical information available about O. Skullerud.) Go to person page >

Text Information

First Line: Ak mon min vei til Kanaan
Author: O. Skullerud
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d10

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #688

Suggestions or corrections? Contact us